Het belang van vertrouwde gezichten én methodisch werken

Volgens Herman de Mönnink, senior docent sociaal werk | De Agenda van het Sociaal Werk 2022

De tijd om vertrouwen en een relatie op te bouwen ontbreekt soms, vooral in het sociaal werk. Sociaal werkers zijn vaak gedwongen om brandjes te blussen of beschikkingen af te werken. Methodische middelen worden hierdoor minder ingezet, terwijl sociaal werkers hier juist behoefte aan hebben. Twee derde van de sociaal werkers wil een inhoudelijke en methodische verdieping. Op 6 oktober gaan we het hier uitgebreid over hebben bij De Agenda van het Sociaal Werk 2022. Doe mee en meld je nu aan!

Continuïteit en methodisch werken

De Agenda van het Sociaal Werk 2022 zet in op twee cruciale steunpilaren van het sociaal werk: continuïteit én methodisch werken. Movisie-expert Radboud Engbersen zal eerst het belang van continuïteit schetsen. Hij schreef daarover met Thijs Jansen van Stichting beroepseer en Rienk Janssens van de VNG het essay Het geheim van de lange relatie, continuïteit als voorwaarde voor een effectief sociaal domein.

Marie Kamphuis Lezing door Herman de Mönnink

Continuïteit in de organisatie van het sociaal domein is een voorwaarde voor methodische continuïteit. Herman de Mönnink gaat in zijn Marie Kamphuis Lezing in op methodisch werken, als een onmisbare bouwsteen voor solide sociaal werk. Hoe werk je als sociaal werker methodisch met mensen die gebukt gaan onder eenzaamheid, armoede, ziekte, scheiding, mishandeling, dakloosheid of een beperking? Wat heb je te bieden aan mensen in rouw, met een trauma of die gevlucht zijn? Als sociaal werker kun je veel hebben aan de methodische competenties vanuit de verlieskunde. Hoe maak je je die eigen? Wat is methodisch werken eigenlijk? Hoe kan je als sociaal werker resultaatgericht werken?

Die vragen beantwoordt De Mönnink in zijn Marie Kamphuis Lezing over solide sociaal werk. Zijn inzet: ‘Sociaal werkers hoeven dan niet meer vanuit handelingsverlegenheid te zeggen: ik kan niet goed verwoorden wat ik doe’. De Mönnink is senior docent sociaal werk, trauma-psycholoog en rouwtherapeut. Voor generaties studenten en sociaal werkers is hij een inspirator voor methodisch werken, en voor het expliciteren en verantwoorden van het eigen handelen.

Achtergrond

De beroepsgroep van sociaal werkers kan teruggrijpen op een rijke traditie aan vakkennis en sociaal werk-methoden. De vraag is: hoe kan de methodische bouwsteen van sociaal werk naast de ethische bouwsteen bijdragen aan een solide beroepsidentiteit? Hoe kan solide sociaal werk helpen om sociale gezondheid te bevorderen: gezonde thuissituaties, gezonde buurt, gezonde school, gezonde stad, gezond klimaat?

Lees het interview met Herman de Mönnink in de laatste Movisies.

Over De Agenda van het Sociaal Werk

Honderden professionals, wetenschappers en bestuurders bespreken elk jaar met elkaar wat op de agenda van het sociaal werk staat en moet staan. Op 6 oktober 2022 kun je meepraten over het thema het belang van vertrouwde gezichten in de sociale sector. Het belang daarvan voor burgers, maar ook voor professionals. Vertrouwde gezichten vormen de steunpilaren in het sociaal domein. Maar in de praktijk hebben we te maken met tijdelijkheid, wisseling en discontinuïteit. Frustrerend voor zowel sociaal werkers als de bewoners voor wie zij werken die daardoor afhaken.

Denk en praat mee! De bijeenkomst vindt plaats in de Boothstraat Kerk (Utrecht) en is ook via een livestream te volgen. Bij aanmelding kun je aangeven of je fysiek aanwezig wilt zijn of via de livestream. Toegang is gratis. Meld je hieronder aan. Let op: het aantal plekken live is beperkt.

Aanmelden voor De Agenda van het Sociaal Werk 2022

Wil je De Agenda fysiek bijwonen? Meld je dan hier aan.
Wil je De Agenda digitaal bijwonen? Meld je dan hier aan.

Programma

14:00 - 14:45 | Inloop met koffie, thee, informatiestands en ruimte voor uitwisseling
14:45 - 16:30 | Plenair programma met Marie Kamphuis Lezing en panelgesprekken
16:30 - 17:30 | Netwerkborrel en napraten

De digitale bijeenkomst begint om 14:45 uur en eindigt om 16:30 uur. 

De Agenda van het Sociaal Werk wordt georganiseerd door Movisie, de Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland (SWN), Marie Kamphuis Stichting (MKS), Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD) Sociale Vraagstukken en Buurtwijs. We nodigen je van harte uit om mee te doen!