Beroepskrachten andere opvattingen over samenwerking dan vrijwilligers

artikel - 12 juli 2012
Beroepskrachten andere opvattingen over samenwerking dan vrijwilligers

In 2011 peilde MOVISIE de mening van frontliniewerkers over de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers in het sociale domein. Daarbij is de belangrijkste conclusie dat zowel een meerderheid van de beroepskrachten als van de vrijwilligers aangeeft graag met elkaar te werken. Opvallend is wel dat deze groepen andere opvattingen lijken te hebben over de samenwerking.

In 2011 peilde MOVISIE de mening van frontliniewerkers over de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers in het sociale domein. Daarbij is de belangrijkste conclusie dat zowel een meerderheid van de beroepskrachten als van de vrijwilligers aangeeft graag met elkaar te werken. Opvallend is wel dat deze groepen andere opvattingen lijken te hebben over de samenwerking.

Zowel beroepskrachten als vrijwilligers noemen daarbij een aantal knelpunten. Beide groepen beamen dat het werk dat eerst door beroepskrachten werd gedaan, steeds vaker door vrijwilligers wordt gedaan. Maar waar de beroepskrachten vinden dat vrijwilligers aanvullen, vindt de vrijwilliger dat hij het werk overneemt. Een ander voorbeeld: beroepskrachten spreken de wens uit voor verdere professionalisering van de vrijwilliger. Dat bedoelen zij positief (namelijk het vergroten van kennis, vaardigheden en vakmanschap), maar vrijwilligers ervaren dit niet zo. Zij hebben zich veelal als vrijwilliger aangemeld voor een activiteit waar ze al goed in zijn. Het aanbod deskundigheidsbevordering wordt dan opgevat als het niet erkennen van de al aanwezige deskundigheid. Lees het rapport 'Living apart together'.

Andere taal

Naar aanleiding van de enquête kwamen circa 25 panelleden (vrijwilligers en beroepskrachten) bijeen om de eerste resultaten te bespreken. Ook daar bleek dat beide groepen soms een andere taal spreken. Bijvoorbeeld over de werving en selectie van vrijwilligers: beroepskrachten zijn soms bang dat dit drempelverhogend werkt en dat het daardoor dus lastiger is om aan vrijwilligers te komen. Terwijl een goed gefundeerde werving- en selectieprocedure voor vrijwilligers juist ook statusverhogend kan werken. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u onderaan dit artikel.

Vrijwilligers en beroepskrachten spreken soms een andere taal

Projectleider van de enquête, Bard Briels concludeert in Zorg + Welzijn: “Het onderzoek toont aan dat goede communicatie – hoewel het een open deur lijkt – veel knelpunten in de samenwerking uit de weg zou helpen.” Lees het hele interview op de website van Zorg  + Welzijn.

Over het frontliniepanel

Elk jaar houdt MOVISIE een peiling onder het internetpanel frontliniewerkers over uiteenlopende onderwerpen. Op aangeven van het panel zelf, stond in 2011 de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten centraal. Enkele vragen: werken zij graag met elkaar samen, wat zijn succesfactoren en knelpunten in de samenwerking en hoe worden beroepskrachten en vrijwilligers ondersteund om de samenwerking goed te laten verlopen?

Panel in 2012

In 2012 peilen we de mening bij frontliniewerkers over de decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg en de Wet Werken naar vermogen. Deze enquête zetten we in september 2012 uit. Wilt u hierbij betrokken worden en uw mening geven over dit thema? Meld u dan nu aan voor het frontliniepanel.

Downloads
Verslag_bijeenkomst_frontliniepanel_2011