Van beschermd wonen naar beschermd thuis, hoe gaat dat in de praktijk?

Hoe werken in gemeenten welzijn, ggz, woningcorporaties en andere partijen beter samen rond bescherming thuis? In dit artikel licht Movisie het toe.

Beschermd thuis in de praktijk vraagt samenwerking tussen ggz/beschermd wonen, woningcorporaties. Met de mogelijkheid om – wanneer nodig – specialistische hulpverlening bij te schakelen. Er moet ook een oplossing zijn voor 24-uurs bereikbaarheid.

Verandering van cultuur

Een verandering van bestaande werkwijze en cultuur van de genoemde partijen is nodig. Om dat voor elkaar te krijgen is het nodig dat gemeenten, professionals en (buurt)bewoners in beweging komen. Er wordt veel naar gemeenten gekeken, maar er kan alleen een cultuurverandering plaatsvinden als ook professionals en buurtbewoners veranderen. Professionals zullen moeten streven naar een cultuur waarin de mens centraal staat en hulp uit eigen omgeving van belang is.

Een werkwijze waarin de mens centraal staat

De ervaring uit het VNG-project ‘Beschermd wonen, beschermd thuis’ laat zien dat dit beter lukt als ook zorg- en welzijnsinstellingen een actieve rol spelen. Door samen met cliënten te onderzoeken hoe het aanbod kan transformeren. Ook is het zaak om de buurtbewoners uit te nodigen om te bewegen om meer ruimte te bieden en de nieuwe buren te accepteren. Bij de realisatie daarvan hebben professionals een ondersteunende rol. Deze manier van werken vraagt om creatieve oplossingen, doorzettingsvermogen en tijd. Blijkt uit praktijkervaringen uit Hoensbroek/Heerlen, Amsterdam Zuid, Den Bosch ,Groningen of Tilburg.

Meer aandacht voor informele ondersteuning

De praktijkbeschrijvingen laten zien dat er in Nederland al stappen worden gezet. Daarbij is er ook meer aandacht voor informele ondersteuning., ondersteuning uit de eigen omgeving.  Een voorbeeld daarvan is Buurtcirkels, waar deelnemers onderling zorg hebben voor elkaar. Ook e-health kan bijdragen aan makkelijker toegankelijke steun. Andere informele mogelijkheden zijn lotgenotencontacten en maatjes.

Beschermd thuis: visie en toekomstbeeld

In de afgelopen jaren heeft ondersteuning in de wijk op verschillende plekken in Nederland gestalte gekregen. Movisie heeft in een aantal gemeenten met alle partijen een visie en toekomstbeeld uitgewerkt over beschermd thuis en hoe gemeenten dit het beste vorm kunnen geven. Ook aan de slag met Movisie? Neem dan contact op met Movisie-expert Margit van der Meulen. M.vandermeulen@movisie.nl.

Publicaties

Ook heeft Movisie de principes die in een buurt geregeld moeten zijn beschreven in twee publicaties:

  • De ervaringen, goede tips en werkzame elementen zijn gebundeld in de publicatie en infographic GGZ in de wijk.

GGZ-in-de-wijk [MOV-12928868-1.1].pdf 1.09 MB

  • Hoe maak je een buurt voor iedereen een welkome plek? Movisie onderbouwde vanuit de praktijk en de literatuur werkzame elementen die bijdragen aan een buurt voor iedereen. In de handreiking Buurt voor iedereen zijn vijf kenmerken van zo’n buurt opgenomen.

Een-buurt-voor-iedereen.pdf 289.8 KB