Besluiten goed kunnen onderbouwen wekt vertrouwen bij de cliënt

Wat zijn redenen voor sociaal professionals om meer te willen weten over modellen voor besluitvorming? We vragen het twee deelnemers van een online leerkring van sociaal werkers over dit thema: Fata Proost en Chantal Frese. Beiden zijn ervaren krachten in het sociaal domein.

Fata werkt al 30 jaar als maatschappelijk werker, waarvan de laatste jaren bij Salut Welzijn in Hof van Twente en Chantal werkt ruim 15 jaar als schuldhulpverlener bij het Buurtteam Amsterdam Zuid en al 5 jaar in samenwerking met een GGZ-instelling. In het gesprek vertellen zij over hun ervaringen en het belang van kennis over besluitvorming in de praktijk. 

Betere besluiten in het sociaal werk

De input uit de online leerkring van sociaal werkers is onder andere gebruikt voor een herziening van de handreiking Betere besluiten in het sociaal werk, waarin zes verschillende besluitvormingsmodellen die sociaal werkers in de praktijk kunnen gebruiken staan uitgelicht. In de versie 2.0 vind je nu ook casussen waarin een model is toegepast en ervaringen en tips van sociaal werkers.

Bekijk de handreiking

Nieuwsgierig blijven

Chantal miste in haar organisatie professionaliteit op het terrein van besluitvorming en wilde hier meer over leren: ‘Het gevaar is dat je met een cliënt in een vaste route terechtkomt, dan weet je bijna al welke kant het opgaat. Terwijl het werken met modellen tot enorme verrassingen leidt.’ Fata wilde graag nieuwe kennis opdoen en nieuwe inzichten krijgen: ‘Ik wil plezier hebben in mijn werk en dat krijg ik door nieuwsgierig te blijven. Mensen opzoeken die net iets meer weten dan ik en waar ik iets van kan leren. Het resultaat is verrijkend.’

Werken met modellen

Het model Omgekeerde toets is in trek bij Chantal. ‘De manier waarop ik altijd al wil werken, blijkt opeens een naam te hebben! Dit model is echt een feestje. Ik heb het in de praktijk toegepast met een klant en deze is nu geholpen. Ook heb ik het samen met mijn collega’s ingezet, maar nog niet structureel. Als je een casus met een kleine groep bespreekt dan wordt het besluit breder gedragen. Je leert samen en je deelt de verantwoordelijkheid en je kunt het nog onderbouwen ook!’

'Samen kom je tot een oplossing en deel je de verantwoordelijkheid. Dat voelt bijna verlichtend'

Fata heeft ook in haar organisatie, Salut Welzijn, aangegeven dat ze de modellen graag wil toepassen in de praktijk: ‘Ik wil zelf bekwamer worden in het toepassen van de modellen en tegelijkertijd mijn enthousiasme overbrengen op mijn collega’s. Op die manier hoop ik dat we de modellen kunnen integreren in ons werk. De eerste stap is, om binnen casuïstiekbesprekingen de modellen te introduceren. Daar kan ik nog wel wat hulp bij gebruiken.’ Ter inspiratie vertelt Chantal hoe het in haar buurtteam werkt: ‘Sinds kort werk ik met een voortvarende teamleider en is casuïstiek verplicht. Het staat in de agenda ingepland voor het hele jaar. Ik kan dus gebruik maken van deze bestaande structuur. Ik kan bijvoorbeeld in een groepje dat al met een cliënt bezig is, met een model aan de slag gaan om tot een besluit te komen. Al duurt het maar 20 minuten. Het is meedenken, volgens een goed model, met een paar mensen. Samen kom je tot een oplossing en deel je de verantwoordelijkheid. Dat voelt bijna verlichtend.’ 

Aanbeveling

Meer weten over besluitvormingsmodellen raadt Chantal iedereen aan: ‘Verdieping vergroot je professionaliteit. Je wordt bewuster bekwaam. Door, met collega’s of met andere disciplines, casussen te bespreken, krijg je breder gedragen besluiten. Als nu iemand roept: “Maatschappelijk werk wil die persoon niet meer helpen.” Dan weet men waarom. Voor complexere dossiers waar mensen in vastlopen, is nu een uitweg. Er is een gedegen antwoord op je handelen.’ De professionals spreken ook over de toename van vertrouwen na hun deelname. Zo geeft Chantal aan dat het nemen van goede besluiten en het goed onderbouwen ervan, vertrouwen wekt ook naar buiten toe. 

Blijf oefenen

Volgens Chantal blijft het belangrijk om te oefenen: ‘Combineer daarbij de theorie met concrete situaties.’ Ook Fata heeft een tip: ‘De modellen zijn goed te begrijpen en niet te ingewikkeld, maar het vereist wel energie en tijd om ze te blijven evalueren. Nu is daar door de drukte van de dag niet altijd tijd voor. Misschien kan Movisie hier een rol in spelen, want die houden je wel bij de les.’