Karen Bos, Stadslink: ‘Van betekenis zijn is voor iedereen van belang’

13 september 2018

Karen Bos is oprichter van Stadslink en geeft op 26 september een presentatie tijdens de leerbijeenkomst ‘mensen met een lichtverstandelijke beperking actief in de buurt’. Stadslink is een organisatie die ervan uit gaat dat samenleven in een stad, wijk of dorp, iets is dat je mét elkaar doet. Dat betekent dat voor maatschappelijke vraagstukken, ook de (deel) oplossing in die stad te vinden is. Simpelweg door gebruik te maken van de talenten, netwerken, en expertise zoals die al aanwezig zijn de stad. We stellen Karen vier vragen.

Waarom is het belangrijk dat mensen met een licht verstandelijke beperking vrijwilligerswerk doen?

‘Participatie van deze groep lijkt achter te blijven, zo meldde het Sociaal Cultureel Planbureau. Terwijl betekenis geven aan je leven en ‘van betekenis zijn’ voor iedereen van belang is. Óok voor mensen met een beperking. Het is belangrijk dat zij deel uit maken van  de samenleving!Dat kan door vrijwilligerswerk.

Hoe maakt Stadslink vrijwilligerswerk door mensen met een beperking mogelijk?

‘In het programma Onbeperkt Talent zetten we in op talenten van mensen, ook van mensen met een beperking. Het programma biedt een oplossing voor kwetsbare wijkbewoners met een licht verstandelijk beperking of met een ggz achtergrond die niet vanzelfsprekend hun weg vinden naar activiteiten in de wijk. Vaak zijn er vrijwilligersorganisaties in de wijk die kampen met een tekort aan vrijwilligers en die los van elkaar zoeken naar nieuwe aanwas. De talenten zijn een uitgangspunt voor een te maken vrijwilligersmatch. We steken ook in op de 'andere kant', namelijk bij de deelnemende wijk en vrijwilligersorganisaties. Daar geven we handvatten over de omgaan over mensen die anders zijn. Want een match zal alleen slagen als iemand die 'anders' is, ook anders kan zijn. Dit vraagt dus wat van de vrijwilligersorganisatie.’

Kun je iets vertellen over jullie methode?  

‘Ons programma Onbeperkt Talent is een ‘andersom-benadering’ waarbij het talent van de wijkbewoner centraal staat. Door middel van een talentenscan matchen we talenten met en zonder beperking aan de juiste vrijwilligers- dan wel dagbestedingsplek. Hiervoor werken we samen met vrijwillige wijkorganisaties in de wijk: zoals een wijkbusorganisatie, buurtkamers, sportvereniging of buurtmoestuinen. Ook mensen met een lichtverstandelijke beperking en een ggz-achtergrond vinden hier hun plek, want ook zij hebben talenten die ze kunnen inzetten. Op deze manier werkt Onbeperkt Talent aan een inclusieve wijk. Een wijk waar iedereen op basis van zijn talent op een positieve manier kan deelnemen.  Inmiddels kunnen we Onbeperkt Talent het beste omschrijven als een totaalformule, waarin verschillende puzzelstukken te vinden zijn.

 Heb je concrete tips voor organisaties en gemeenten die zelf aan de slag willen?

‘Luister naar de mensen met een beperking zelf. Neem hun wensen, talenten en mogelijkheden als uitgangspunt. Ontmoet hen en ga de dialoog aan.’

Tip: 11 inspirerende instrumenten om mensen met een licht verstandelijke beperking te betrekken bij beleid.

Leren, inspireren delen

Movisie organiseert bijeenkomsten in het teken van leren, inspireren en delen. Iedere bijeenkomst staan succesvolle praktijkvoorbeelden centraal. Door middel van concrete werkvormen gaan we tijdens de bijeenkomst zelf aan de slag met nieuwe werkwijzen en methodieken. Bekijk de Movisie-agenda en meld je aan voor de volgende bijeenkomst!