Beter vrijwilligerswerkbeleid met Digimon

Monitor biedt inzicht in vrijwilligersveld

9 september 2013

Iedere vier jaar schrijven gemeenten een beleidsplan over leefbaarheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Gemeenten worstelen in dit beleid met de inzet van vrijwilligers: ze zijn gewild maar soms ook moeilijk te bereiken of sturen. De gemeente Weert kreeg kritiek te verduren nadat bekend werd dat 75-plussers geen stemmen meer mochten tellen. En Deventer kreeg de volle media-aandacht na het voorstel om werkelozen en vrijwilligers in te zetten in de thuiszorg. Digimon geeft gemeenten informatie over de stand van zaken van het lokale vrijwilligerswerk en de behoeften van vrijwilligersorganisaties. Handig om uw vrijwilligerswerkbeleid te optimaliseren.

Digimon is een digitale monitor, waarbij lokale vrijwilligersorganisaties geênqueteerd worden. Digimon geeft gemeenten informatie over de vitaliteit van de organisaties, hun activiteiten binnen maatschappelijke thema’s en de vraagstukken en knelpunten waarmee vrijwilligersorganisaties worstelen. Met behulp van Digimon krijgt u antwoord op vragen als:

  • Is het aantal vrijwilligers bij vrijwilligersorganisaties toegenomen of is er een tekort?
  • Welke ondersteuningswensen leven er bij het vrijwilligerswerk?
  • Zijn vrijwilligersorganisaties bekend met en maken ze gebruik van het steunpunt vrijwilligerswerk? Zijn ze daar tevreden over?
  • Welke diensten en activiteiten bieden vrijwilligersorganisaties voor kwetsbare inwoners in de samenleving?
  • Welke ondersteuningsbehoefte leeft er bij vrijwilligersorganisaties om diensten voor kwetsbare inwoners aan te bieden of deze burgers juist als vrijwilliger in te zetten?
  • Werken organisaties samen met andere organisaties, instellingen of bedrijven?
  • Wat zijn de belangrijkste inkomstenbronnen voor vrijwilligersorganisaties? 

Vragenlijst op maat

Movisie ontwikkelde Digimon samen met het ministerie van VWS. Het bestaat uit een vaste set met basisvragen, die voor gemeenten op maat gemaakt kan worden. Aangevuld met meer specifieke vragen die zijn toegesneden op de situatie in een gemeente. Wie om de drie of vier jaar Digimon gebruikt om informatie te verzamelen, blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in het lokale vrijwilligerswerk. Tendensen worden zichtbaar en het wordt eenvoudiger om gericht beleid over een langere periode uit te zetten.

Benchmark

Digimon biedt u de mogelijkheid om uw gemeente te vergelijken met landelijk gemiddelde waarden, om zo prioriteiten te kunnen stellen of resultaten in een context te plaatsen. Op basis van de respons van de afgelopen vier jaar geeft de benchmark aan waar vrijwilligersorganisaties, steunpunten vrijwilligerswerk en gemeenten het goed doen en waar extra aandacht nodig is.

Uitvoering Digimon

Movisie verzorgt de uitvoering van de digitale enquête. De resultaten uit het onderzoek kunnen door de gemeente zelf geanalyseerd worden, bij voorkeur in overleg met betrokken organisaties. De gegevensanalyse en het opstellen van een onderzoeksrapport kunt u ook door Movisie laten doen. Daarnaast kunnen de adviseurs van Movisie u adviseren over het vertalen van de uitkomsten naar uw vrijwilligersbeleid. Bekijk de verschillende pakketten.

Ook voor steunpunten en welzijnswerk

Naast gemeenten kunnen ook steunpunten vrijwilligerswerk of welzijnsinstellingen gebruik maken van de resultaten uit Digimon. De monitor geeft hen zicht op de inzet van vrijwilligersorganisaties op de verschillende terreinen van de Wmo, in wijken en buurten en op de  ondersteuningsbehoeften daarbij. Daarnaast is er een klanttevredenheidsonderzoek mogelijk voor steunpunten vrijwilligerswerk. Bekijk de mogelijkheden.

Praktisch advies

U kunt Digimon aanvragen bij Movisie. Neem contact op met een van de Digimon-adviseurs voor de verschillende mogelijkheden of een adviesgesprek.