Bewoners met psychische problemen doen mee in Amsterdam Zuid

De aanpak voor bewoners met psychische en psychiatrische problemen in Amsterdam Zuid werkt zo goed dat er een handboek verschijnt om ook andere delen van stad en land te overtuigen van het nut van een GGZ-vriendelijke wijk. Amsterdam Zuid kent rond de 6500 inwoners met ernstige psychische klachten. Dit was voor het stadsdeel reden om in actie te komen om het welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners met psychische of psychiatrische problematiek te verbeteren. Dit doet het stadsdeel samen met zorgorganisatie GGZ inGeest, welzijnsorganisatie Dynamo en met het sociale uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen Team ED.

Juist deze ervaringsdeskundigen weten wat de doelgroep nodig heeft om zich welkom te voelen, en weten welke weerstand mensen met psychische problemen kunnen ondervinden van anderen. De leden van het team bieden een warme plek, ondersteuning en een luisterend oor. Daarnaast zijn GGZ-coaches actief die vrijwilligers en professionals trainen en ondersteunen in de omgang met de doelgroep, bijvoorbeeld in de Huizen van de Wijk. De coaches delen zo hun expertise, maar kennen en begeleiden ook hun cliënten, de bewoners met psychische problematiek.

'De kracht van deze aanpak is dat we snel kunnen opschalen als het nodig is'

GGZ-Coach: 'Ik heb recent een welzijnsmedewerker gecoacht die moeite had met het stellen van grenzen bij iemand die overlast veroorzaakte.  Door mijn coaching heb ik de welzijnswerker meer inzicht gegeven in de psychische problematiek. En door snel te schakelen met mijn collega’s van GGZ inGeest is het  gelukt om de overlast terug te dringen. Hierdoor kreeg de persoon in kwestie een tweede kans om weer mee te doen in de groep en te werken aan herstel.'

Stadsdeelbestuurder Flora Breemer: 'In 2015 zijn we kleinschalig gestart met ‘W in de Wijk, samen Werken aan Wijken waar Iedereen Welkom is’. We wisten toen nog niet dat het zo goed zou werken. Inmiddels zien we dat cliënten minder beroep doen op zwaardere zorg en zien we dat er mooie verbanden ontstaan tussen verschillende bewoners van Zuid. De kracht van deze aanpak is dat we snel kunnen opschalen als het nodig is, maar ook juist goed zien als iemand minder zorg nodig heeft omdat iemand weer z’n draai heeft gevonden in de samenleving. Dat is waar het voor mij om gaat: dat je anders kunt zijn en toch gewoon meedoet. Onze werkwijze is zo succesvol dat Movisie deze in een handboek heeft beschreven. Zo te gebruiken door andere stadsdelen en gemeentes.'

Het handboek ‘Mens tussen de mensen’ van Movisie is bedoeld voor werkers in zorg en welzijn, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, beleidsambtenaren van de gemeenten, bestuurders en managers om zelf aan de slag te gaan in hun eigen buurten en wijken.

Download het handboek