Bezoekersrecord in 2016 voor Databank Effectieve sociale interventies

Bekijk de zes populairste interventies

6 maart 2017

Hoe is de databank in 2016 bezocht en waar waren bezoekers naar op zoek? In 2016 brachten ca. 20.000 mensen een bezoek aan de homepage van de databank Effectieve sociale interventies. De interventies in de databank werden vorig jaar in totaal ruim 112.000 keer weergegeven. Veel bezoekers zijn geïnteresseerd in meer informatie: in 2016 is bijna 17.000 keer een uitgebreide interventiebeschrijving gedownload. Dat is een opmerkelijke verbetering van het record van 2015 toen ongeveer 10.000 uitgebreide interventiebeschrijvingen werden gedownload in de databank.

128 interventies

Op 31 december 2016 was het totaal aantal interventies in de databank Effectieve sociale interventies 128. In 2016 werden elf interventies voorgelegd ter beoordeling. Twee interventies zijn door een panel van praktijkbeoordelaars beoordeeld als Goed Beschreven. Negen interventies werden voorgelegd aan de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Daarvan zijn vijf interventies (onder voorbehoud) erkend als Goed Onderbouwd en twee (onder voorbehoud) als Effectief. 

De top 6:

 1. Vlaggensysteem (2317 keer gedownload, 8825 keer bezocht)
  Een interventie gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van kinderen van nul tot achttien jaar. De methode is gericht op het vergroten van competenties van ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen die met kinderen en jongeren werken.
 2. Motiverende gespreksvoering (2068 keer gedownload, 12223 keer bezocht)
  Een interventie met als doel gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen, bijvoorbeeld om cliënten te motiveren tot werk of om hulp te accepteren om huiselijk geweld aan te pakken.
 3. 8-fasenmodel (1411 keer gedownload, 9957 keer bezocht)
  Een interventie om cliënten in de maatschappelijke opvang te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst.
 4. Geweldloos verzet in gezinnen (1079 keer gedownload, 5118 keer bezocht)
  Doel van de methode is dat ouders een einde maken aan het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind. Zij worden hierbij geholpen door leraren, mensen uit de directe omgeving en hulpverleners.
 5. Signs of Safety (1027 keer gedownload, 3789 keer bezocht)
  Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren. De methode wordt toegepast in situaties waarin kindermishandeling of verwaarlozing wordt vermoed of is aangetoond.
 6. Natuurlijk, een netwerkcoach! (666 keer gedownload, 2787 keer bezocht)
  In Natuurlijk, een netwerkcoach! zet een getrainde vrijwillige netwerkcoach zich in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk.

Bouwstenen voor kwaliteitsverbetering

Om interventie-eigenaren te ondersteunen bij kwaliteitsverbetering van hun interventie is in 2016 de serie ‘Bouwstenen voor een Effectieve sociale interventie’ verschenen. Aan de hand van een aantal bouwstenen kunnen interventie-eigenaren stap voor stap werken aan waar zij op dat moment behoefte aan hebben. Een aantal organisaties heeft gebruik gemaakt van het aanbod voor een Masterclass. Tijdens een masterclass krijg je inzicht in de vijf te doorlopen stappen op weg naar een effectieve sociale interventie en hoe elke stap bijdraagt aan het succes van de interventie. Met een eigen voorbeeld als vertrekpunt.

Inspiratie voor gemeenten

Om gemeenten een handige toegang tot alle interventies in de verschillende databanken te bieden ontwikkelde Movisie samen met collega-databanken het e-magazine Gezond en wel in de wijk. Aan de hand van succesvolle praktijkvoorbeelden wilden zij gemeenten inspireren en de meerwaarde van effectieve interventies onder de aandacht brengen. Dit e-magazine werd zo goed gewaardeerd dat het samenwerkingsverband Effectieve interventies in mei 2017 een tweede e-magazine gaat presenteren, dit maal met als titel Bouwstenen voor een integrale aanpak.

Bezielende interventies: wat sociaal werk succesvol maakt

Hoe werken effectieve interventies eigenlijk in de praktijk? Marcel van Engelen (journalist), Marcel Ham (hoofdredacteur Sociale Vraagstukken) en Peter Rensen (senior onderzoeker bij Movisie) zochten het uit. Ze liepen in 2016 mee bij vijf verschillende interventies. Hun boek Bezielende interventies: wat sociaal werk succesvol maakt verschijnt in het voorjaar van 2017 bij Uitgeverij van Gennep.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief die vier keer per jaar verschijnt. Of bekijk korte video’s over de databank en interventies in de afspeellijst op YouTube. Wilt u uw interventie graag in de databank? Meld uw interventie dan bij ons aan! Wij nemen contact met u op voor meer informatie en over de mogelijkheden.