Bijeenkomsten Meesterschap in monitoring

18 februari 2019

Gemeenten houden de vinger aan de pols in het sociaal domein. Hoe ze dat doen, is heel verschillend. Het landschap van monitoring is zeer divers geworden. En gemeenten zijn daar nog steeds zoekend in. Meten we wel het goede? Wat zeggen uitkomsten nu precies? Hoe balanceren we cijfers en verhalen? Maar ook, hoe betrekken we partners daarbij? Welke rol heeft de gemeenteraad? Hoe voorkomen we dat we ‘ verdrinken’ in alle resultaten, indicatoren en data?

Samen met gemeenten wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het meesterschap in het monitoren in het sociaal domein verder ontwikkelen met drie bijeenkomsten ‘Meesterschap in monitoring’. We brengen rond drie actuele thema’s - cliëntervaringsonderzoek, datagedreven werken en monitoring als co-productie -  de actuele kennis en voorbeelden bij elkaar. En onderzoeken samen de onderliggende dilemma’s en praktische problemen.

De bijeenkomsten worden aangeboden in samenwerking met de Vereniging van Statistiek en Onderzoek (VSO) en Movisie en op drie verschillende locaties georganiseerd: Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Beleidsmedewerkers en onderzoekers bij gemeenten zijn van harte welkom.

Ik wil me aanmelden

Praktische informatie

Zwolle:

Donderdagmiddag 21 maart 2019 van 12.00 - 17.00 uur
Locatie: Stadhuis; Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle.

Amsterdam:

Donderdagmiddag 28 maart 2019 van 12.00 - 17.00 uur
Locatie: Meet Berlage – Amsterdam; Oudebrugsteeg 9, 1012 JN Amsterdam.

Eindhoven:

Eindhoven: donderdagmiddag 11 april 2019 van 12.00 - 17.00 uur
Locatie: Seats2meet Eindhoven; Torenallee 24, 5617 BD Eindhoven

Programma

De monitoring van maatschappelijk resultaat staat centraal. Beleid en projecten opzetten en uitvoeren is één ding. Iets anders is het weten of de gewenste maatschappelijke resultaten behaald worden. Op drie thema’s werken we dit uit:

  1. Cliëntervaringsonderzoek - wat kan nog meer? Welke aanvullende onderzoeksinstrumenten zijn beschikbaar, naast het verplichte cliëntervaringsonderzoek? Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Hoe verbind je cliëntervaring met andere monitoruitkomsten? Wat zeggen de uitkomsten, wie gebruikt deze en hoe?
  2. Datagedreven werken - de cijfers laten werken: hoe ver staan gemeenten met datagedreven werken in het sociaal domein? Zijn de cijfers al informatief genoeg om zicht te krijgen op maatschappelijk resultaat? Hoe zorg je dat de cijfers ook echt betekenis krijgen? En zijn we al in staat om niet alleen terug te kijken, maar ook inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkelingen (prognoses en forecasting)?
  3. Monitoring als co-productie - het levend maken van monitoring: monitoren van maatschappelijke resultaten levert inzicht op, voor leren en verbeteren. Hoe betrek je daar alle partijen bij, binnen en buiten de gemeente, en op het juiste moment? Stel je samen doelen op (of juist niet), en welke gevolgen kan dit hebben voor de resultaatafspraken die je met je aanbieders maakt? Welke rol speelt de gemeenteraad? Is er een middenweg tussen verantwoorden en afrekenen enerzijds, en leren en verbeteren anderzijds?

Elke bijeenkomst begint met een inloop met gratis lunch. Vervolgens zullen we starten met een plenaire sessie om verschillende actuele ontwikkelingen in het landschap van monitoring in het sociaal domein te positioneren; specifiek op het gebied van maatschappelijk resultaat. Vervolgens komen de drie genoemde thema’s aan bod, in twee ronden. Deelnemers kunnen daarmee kiezen uit twee thema’s.

Wat levert het op?

Tijdens de bijeenkomst krijg je zicht op de laatste ontwikkelingen, bij andere gemeenten. Je hebt de gelegenheid in gesprek te gaan met collega’s uit het land. Je proeft samen aan de dilemma’s die onlosmakelijk verbonden zijn met monitoring en krijgt concrete ideeën aangereikt om een volgende stap te zetten in jouw eigen monitoringspraktijk.

Aanmelden kan tot 15 maart 2019 via onderstaande aanmeldlink.  Vermeld bij jouw aanmelding naast je contactgegevens ook jouw functie.

Ik wil me aanmelden