Blended hulp met KwadraadOnline

20 december 2018

Mijn Kwadraad biedt blended hulp aan cliënten via een digitaal communicatiesysteem. Daarbovenop combineert Mijn Kwadraad een aantal functies: het is een communicatie- en verantwoordingssysteem naast een dossier. Zodoende gaan verantwoording, verslaglegging en communicatie hand in hand. Movisie sprak met de makers.

Op Mijn Kwadraad kunnen cliënten kunnen terecht met vragen rondom dagelijkse problemen. Via chat, e-mail, online cursussen en een bibliotheek met links en documenten. Het is een aanvulling op de overige ondersteuning in de wijk. Als je bijvoorbeeld al telefonisch contact hebt gehad of van een spreekuur gebruik hebt gemaakt, kun je ook Mijn Kwadraad gebruiken. Dat kan voor zelfhulp of om contact te onderhouden met je maatschappelijk werker.

Hoe werkt het?

'Binnen Mijn Kwadraad bestaan de volgende routes:

 • Geheel online: Iemand stelt voor het eerst een vraag bij Mijn Kwadraad. Daarvoor moet men zich aanmelden in het systeem. Hij of zij krijgt een account met inloggegevens toegestuurd. De vraag wordt binnen één werkdag beantwoord door een maatschappelijk werker. Samen met de maatschappelijk werker kijkt de cliënt waar hij of zij behoefte aan heeft. Dat kan gaan om een aanmelding bij een team. Maar ook om korte vragen via de chat. Naast de hulp is er ook informatie beschikbaar; in een bibliotheek en d.m.v. psycho-educatie programma’s. Cliënten hebben een eigen digitale hulpomgeving. In deze digitale hulpomgeving kan de cliënt altijd werken aan zijn of haar persoonlijke vraagstuk. Dat kan met of zonder een professionele hulpverlener.
 • Ná face-to-face contact: Ook alle cliënten die zich face-to-face aanmelden krijgen een account en dossier in Mijn Kwadraad: voor communicatie, verslaglegging en verantwoording.
 • Anoniem: Tot slot kan een cliënt ervoor kiezen om geheel anoniem een account aan te maken en alleen gebruik te maken van zelfhulp en de bibliotheek.'

Welke voordelen heeft Mijn Kwadraad ten opzichte van reguliere hulpverlening?

'Blended hulpverlening is een aanvulling op het reguliere aanbod. Een deel van de cliënten werd onvoldoende bediend door het reguliere aanbod en had baat bij een online aanbod. Het sluit aan bij de opkomst van de digitale wereld: mensen regelen steeds meer zaken online. Het is logisch dat het sociaal werk daar op aansluit.

‘Ik hoef niet te wachten, ik kan gelijk aan de slag’

Mijn Kwadraad biedt blended, oftewel een mix van, hulpverlening. De voordelen daarvan zijn: altijd en overal beschikbaar; een lagere drempel om vragen te stellen. Ook zorgt Mijn Kwadraad ervoor dat de regie en het gevoel van eigenaarschap bij de cliënt komt te liggen. In 2013 is gestart met zelfhulp via Mijn Kwadraad: ‘Ik hoef niet te wachten, ik kan gelijk aan de slag’, is iets wat cliënten erover zeggen.

Een voordeel voor de hulpverleners is dat Mijn Kwadraad ook een verantwoordingssysteem is. Het niet meer gebruiken van het voormalige verantwoordingssysteem levert een besparing in kosten op.'

Succesfactoren

De werkzame factoren van Mijn Kwadraad zijn door middel van een kwantitatief onderzoek onder cliënten onderzocht. De succesfactoren die verwacht werden, gestoeld op ervaringskennis, bleken te kloppen. De ontwikkelaars benoemen zelf twee elementen:

 • Dat de keuze, regie en het (gevoel van) eigenaarschap bij de cliënt liggen. Dit maakt dat cliënten het platform gebruiken.
 • De medewerkers zijn geschoold in het omgaan met het systeem. Ook leren de medewerkers hoe hun communicatie in te zetten, zodat die aansluit bij de online relatie.
 • De combinatie van geschoolde medewerkers en de voornoemde voordelen voor de cliënt maken het platform tot een succes.

Voor wie is dit minder geschikt?

 • Mensen die niet goed kunnen lezen en/of schrijven
 • Mensen die niet digitaal vaardig zijn
 • Mensen die sturing van buitenaf nodig hebben om aan de gang te gaan.

Lopen jullie ook wel eens tegen problemen aan?

'Met Mijn Kwadraad heeft de cliënt 24/7 toegang tot het dossier. Dit betekent dat professionals op een andere manier kunnen samenwerken met cliënten. Deze kanteling wordt door professionals soms als lastig ervaren - vooral door hen die meer sturend hulpverlenen, en minder begeleiden. Die laatste rol is echter wat van de huidige professional verwacht wordt. Het enthousiasmeren van medewerkers blijkt dus niet makkelijk te zijn, net als bij veel nieuwe technologieën. Niet alle medewerkers zijn digitaal vaardig. Ook heeft niet iedereen een positieve houding t.o.v. technologie. Dat is aangepakt door scholing in pilotgroepen aan te bieden. Cliënten vinden het fijn dat zij direct aan de slag kunnen. Alleen zijn niet alle cliënten zo actief als gewenst is. Dit is een bekend risico van online hulpverlening.

Er staat een stevig platform, is er in de toekomst ruimte voor doorontwikkeling?

 • Ca. 1.000 sociale professionals, verdeeld over een tiental organisaties werken met het platform
 • Er zijn altijd ca. 20.000 actieve trajecten verdeeld over de verschillende organisaties
 • De ontwikkelaars onderzoeken of nieuwe ontwikkeling iets toevoegen. Momenteel wordt er een nieuwe module voor een project in Rotterdam gebouwd, waarbij de aandacht ligt op het onderdeel ‘stress-sensitief werken’.