Blended training: Ontwikkel een Wijkacademie Opvoeden

24 maart 2020

Opvoeden is niet alleen een zaak van individuele ouders. Opgroeiende kinderen krijgen te maken met allerlei invloeden op school, via social media en op straat. Ook ouders ervaren soms stevige druk vanuit andere ouders, school, de culturele groep waar zij toe behoren en vanuit de politiek. Dan is het lastig om je eigen koers te bepalen. In een Wijkacademie Opvoeden bespreken ouders van verschillende komaf onder professionele begeleiding opvoedthema's die zij belangrijk vinden.

In het kort

Voor wie: Voor professionals in het sociaal domein, lokale professionals en (maatschappelijke) opvoedkundigen.

Duur van de cursus: De cursus duurt 8 weken, 12 online lessen en 3 dagdelen in een live setting. Als de live-bijeenkomsten onverhoopt niet door kunnen gaan, wordt daarvoor een andere oplossing gecreëerd. Er is professionele ondersteuning bij zowel het online deel als tijdens de bijeenkomsten.

Het motto is: Leren van elkaar. De Wijkacademie maakt programma's om thema's op creatieve wijze in de wijk bespreekbaar te maken. De professionals hebben verschillende rollen: gespreksleider, processtuurder en producent. In deze cursus, die voor een belangrijk deel online wordt gevolgd, leren professionals hoe ze zo'n Wijkacademie kunnen opzetten en ondersteunen. De Wijkacademie Opvoeden is als goed onderbouwde interventie opgenomen in de databank effectieve sociale
interventies.

Praktische informatie

Het minimum aantal deelnemers is 6. Er kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen. De cursus vraagt gemiddeld 4 uur zelfstudie per week(les). Aanmelden kan tot een week voor de startdatum.

Groep 1 loopt van 30 april tot en met 24 juni. Dit is een pilotgroep.
De bijeenkomsten zijn op 28 mei (hele dag) en 24 juni (middag) in Amsterdam of op een andere gunstige locatie. Deelname kost 175 euro inclusief btw (50% korting vanwege de pilot).
 
Groep 2 loopt van 7 september tot en met 2 november 2020.
De bijeenkomsten zijn op 5 oktober (hele dag) en 2 november (middag) in Amsterdam of op een andere gunstige locatie. Deelname kost 350 euro inclusief btw.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank von Meijenfeldt, 0613764390

Meld je aan

Na aanmelding wordt er contact opgenomen om nadere afspraken te maken.

Blended training logo's