Blog coronacrisis: waar vind je rust?

27 maart 2020

Het woord ‘ongekend’ is zeer van toepassing op 2020. We zijn in een ongekende situatie terecht gekomen en er worden ongekende maatregelen genomen, die een ongekend aantal Nederlanders raken.

Bij Movisie komen veel vragen binnen die te maken hebben met de Corona crisis in relatie tot het sociaal domein. Moeten we de dagbesteding sluiten? En zo ja, wat betekent dat dan voor de toch al overbelaste mantelzorgers of voor mensen die hierdoor de noodzakelijke structuur in hun leven kwijt raken? Hoe gaan we in deze situatie om met mensen die dakloos zijn? Hoe gaan we om met mensen in armoede en schulden, nu een groot deel van de hulpverlening wegvalt, maar de rekeningen van deurwaarders wel blijven binnenkomen? Hoe voorkomen we verdere vereenzaming van mensen die toch al zo eenzaam zijn. Er is een behoefte aan kennis en we geven dan ook via onze website prioriteit aan het vanuit onze kennisrol zo goed mogelijk beantwoorden van die vragen.

Coronadosssier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die Movisie kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.

Naar het dossier

Intussen luisteren we de hele dag gespannen naar het nieuws. We zijn in shock als we horen hoeveel mensen ziek zullen worden en voor hoeveel dodelijke slachtoffers er gevreesd wordt. We bewonderen de professionals in zorg- en welzijnssector, de schoonmakers, de mensen die werken in de supermarkten en in het vervoer en in al die andere vitale beroepen waarin mensen persoonlijke risico’s nemen ten gunste van anderen. We genieten van nieuws over tekenen van saamhorigheid en solidariteit in de samenleving en we hunkeren naar hoop, naar nieuws over een vaccin of over mensen die weer beter worden.

Kerkdienst op YouTube

Via een WhatsApp berichtje van mijn schoonzus werd ik geattendeerd op een kerkdienst vanuit de Meentkerk in Huizen die via Live Stream werd uitgezonden op YouTube. Het was de derde zondag in de veertigdagentijd, zondag Occuli (Latijn voor ‘ogen’). Een periode van bezinning en toeleven naar Goede vrijdag en Pasen. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25 vers 15: 'Ik houd mijn oog gericht op de HEER, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.'

Ik staarde naar een kerk met lege banken. Ook dat is ongekend. Er waren alleen een predikant  een organist en een paar ambtsdragers aanwezig. Ik zag dat de dienst door 328 andere kijkers werd gevolgd. ‘Wij mogen rust vinden bij God’ begon ’de predikant. ‘De mens is klein en nietig, maar we mogen schuilen bij God.’

Waar vinden we rust in deze bange tijd? Dat is voor iedereen verschillend. Voor mij was het moment van reflectie op de woorden vanuit die lege kerk heel rustgevend.

Lees meer columns van Janny op hetgoedeleven.nl

Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Movisie, schrijft elke maand een column voor de bijlage ‘Het goede leven’ van het Friesch Dagblad. Deze column stond eerder in de uitgave van maart.

Naar de website hetgoedeleven.nl