Blog: Sterft de buurtwerker uit? Het belang van sociale biodiversiteit

2 juli 2019

Iedereen kent de krantenberichtjes over getelde weidevogels, huismussen of bijenvolken. Hun aantallen lopen terug en biologen houden ons de gevolgen voor. Verdwijnt de bij, dan heeft dat ingrijpende gevolgen voor de voedselzekerheid. Over duurzaamheid breekt iedereen zich het hoofd, maar over onze sociale duurzaamheid en sociale biodiversiteit hoor je weinig. Net als in de natuur kun je ook uit het ecosysteem van een buurt niet zomaar een schakel wegnemen. Die schakel is de buurtwerker.

Een buurtwerker definiëren we voor het gemak als iemand die zich met de buurt bezig houdt. In een ver verleden kon je ze nauwkeurig tellen toen Haagse departementen nog de Rijkssubsidieregeling Samenlevingsopbouw kenden. Met de decentralisatie van het welzijnswerk naar gemeenten zijn de buurtwerkers steeds verder zoekgeraakt in CBS-statistieken onder noemers als ‘sociaal cultureel werk’ en ‘lokaal welzijn’.

Container

Anno 2019 zijn er officieel ook alleen nog maar ‘sociaal werkers’, een container waar ook o.a. maatschappelijk werkers en peuterspeelzaalwerkers onder vallen. De laatsten houden zich vooral met individuen en groepen bezig, zoals ook medewerkers in de jeugdzorg, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de verpleeghuiszorg, de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. In deze sectoren zijn er de banen, de vacatures, de investeringen, de opleidingen voor jonge mensen. En we weten vrij precies hoeveel mensen er werken.

Aandacht voor het wijkweefsel

Ons zorg- en welzijnsbeleid individualiseert in een hoog tempo. De wijkteams zijn daar ook een illustratie van. Ook zij richten hun aandacht vooralsnog vooral op hulpverlening aan individuen. Hier kan de buurtwerker uitkomst bieden, want heel veel wijken zijn behoorlijk ingewikkeld geworden. Ze moeten inclusief zijn, iedereen moet er steeds langer zelfstandig thuis kunnen wonen en ze herbergen een groeiende en vaak snel wisselende diversiteit aan bevolkingsgroepen. Buurtwerkers met aandacht voor het wijkweefsel, het ‘wij in de wijk’, gemeenschap, contact, verbinding, ontmoeten, activiteiten en gezelligheid zijn hier een noodzakelijke toegevoegde waarde. Maar hoeveel buurtwerkers (of dorpswerkers) hebben we eigenlijk nog in onze gemeenten?

Lees de volledige blog op buurtwijs.nl. Deze blog verscheen eerder ook op de website van Binnenlands Bestuur.