Blog: Zingen over huwelijksdwang

5 juli 2019

Ik ben in buurthuis BMVier in Rotterdam West. Jamila Talla zingt vol overgave een lied tegen huwelijksdwang, samen met een groep Afghaans-Nederlandse vrouwen. De vrouwen hebben eerst met elkaar gesproken over huwelijksdwang: hoe ervaren Afghaans-Nederlandse vrouwen deze dwang? Vervolgens schreven ze het lied. Ze kozen de melodie van een zeer bekend Afghaanse lied met verwante thematiek. Er wordt uit volle borst gezongen en spontaan op de tafels getrommeld.

Het maken van muziek is één van de technieken uit de methodiek Popular Education. Het werkt zo: eerst wordt informeel met elkaar gesproken over een sociale kwestie of gezondheidsprobleem, vanuit de leefwereld van de mensen zelf. Vervolgens wordt een collectieve actie bedacht om de situatie te veranderen. Een aantal sleutelfiguren uit de Afghaans-Nederlandse gemeenschap, zoals Jamila Talla, is door Movisie en vanuit het Programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO, getraind in de methodiek.

Liedje

Waarom ik zo enthousiast ben? Het schrijven van liedjes stimuleert de creativiteit en biedt de kans om vanuit een ander perspectief te kijken. Het kan leiden tot een vruchtbare dialoog, bijvoorbeeld over de cultuur van onderdrukking van vrouwen. De casus in het buurhuis in Rotterdam laat zien hoe krachtig handelen vanuit eigen ervaring en creativiteit werkt. Volgens community worker Talla is er veel animo in de groep om muziek te maken, simpelweg omdat het zo laagdrempelig is. Ze laat zien dat je met alles muziek kunt maken: trommelen op een tafel, op je benen, klappen met je handen.

Empowerment

Volgens Talla is het maken van een lied ook een moment van empowerment voor vrouwen. Een manier om zelf het initiatief te nemen met een eigen creatie. De boodschap kan vervolgens verspreid worden binnen de gemeenschap. Zo wordt huwelijksdwang bespreekbaar en wordt het taboe doorbroken. Zo worden zowel de vrouwen zelf als de gemeenschap sterker, een belangrijk principe van de methodiek Popular Education.

Plezier

Als trainer van deze methodiek heb ik afgelopen jaren getuige mogen zijn van dit proces van empowerment. De kracht ligt in de aansluiting bij de cultuur, de gemeenschap en niet onbelangrijk: om het plezier van samen doen.

Maak kennis met Popular Education

Mellouki Cadat-Lampe is senior adviseur cliëntenparticipatie en democratische vernieuwing.

Deze blog verscheen op Zorg+Welzijn