Blokhuis: Welzijn op Recept in Zorgverzekeringswet

9 maart 2020

Welzijn op Recept is inmiddels opgeschaald naar nu 83 gemeenten. Kennelijk is het een aantrekkelijk concept, maar de kwaliteit van uitvoering is nog onduidelijk en laat grote lokale variatie zien. De vraag is hoe deze verschillen het model en de kwaliteit van het concept beïnvloeden. Daar komt bij dat monitoring niet goed mogelijk is omdat de registratie van de verwijzingen weinig gebeurt. De betrokken zorgverleners en welzijnscoaches overleggen te weinig structureel.

Dat blijkt uit een quickscan onder welzijnsorganisaties die inzicht geeft in het landelijk bereik en de kwaliteit van de uitvoering. Miriam Heijnders en Jan-Joost Meijs hebben de resultaten van deze scan en het Handboek Welzijn op Recept onlangs overhandigd aan staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). Hij wil Welzijn op Recept graag in de Zorgverzekeringswet opnemen. Samen met drie andere aandachtsgebieden: valpreventie, diabetes en Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) bij kinderen.

In de quickscan wordt een aantal aandachtspunten aangekaart, zoals de doorontwikkeling, de registratie, het bereik, de werkdruk in de eerste lijn en de onzekere financiering  voor Welzijn op recept.

Lees verder op sociaalwerknederland.nl

Dit is een inleiding op het artikel dat eerder op sociaalwerknederland.nl verscheen.

Lees het volledige artikel