Het bondgenootschap van mantelzorgers en zorgverleners

Ervaring vanuit de praktijk

De MeanderGroep in Zuid-Limburg werkt aan het Bondgenootschap waarin mantelzorgers en zorgverleners gelijkwaardig samenwerken. Daarbij wordt de verbinding met de wetenschap gelegd: studenten van de Universiteit Maastricht hebben gebruikte interventies onderzocht en in de praktijk getoetst. Wat werkt hierbij wel en wat niet?

Projectleider Angèle van Kasteren: 'We sturen op proces in plaats van op resultaat. De relatie is belangrijk: elkaar leren kennen, om er achter komen wat kun je voor elkaar betekenen. Dan komen de resultaten vanzelf.' Om er achter te komen wat mantelzorgers en beroepskrachten voor elkaar kunnen betekenen en om een start te maken met ‘elkaar leren kennen’ werd besloten om op twee pilotlocaties, drie instrumenten in te zetten: de samenspelscan, het verdiepend interview en het Huiskamergesprek.

Interventies onderzocht

  1. Samenspelscan
    'Deze vragenlijst is een geschikt middel gebleken als inleiding voor het Huiskamergesprek, omdat mensen dan gaan nadenken over verschillende onderwerpen die ter sprake gaan komen. Het bewustzijn wordt hiermee goed op gang gebracht."
  2. Verdiepend interview
    De verdiepende interviews zijn gehouden met mantelzorgers en zorgverleners, ter aanvulling op de Samenspelscan. Zo krijg je meer informatie over welke aspecten of moeilijkheden er spelen op een bepaalde locatie, met betrekking tot de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgverleners.
  3. Huiskamergesprekken
    Het succes van het Huiskamergesprek hangt af van een aantal factoren. 'De sfeer is ontzettend belangrijk. Mensen moeten zich op hun gemak voelen. Dat zit o.a. in de ogenschijnlijk kleine dingen als de bewegwijzering, de entree, de ontvangst, de tafelopstelling. We beginnen zoals we dat hier in Limburg gewoon zijn: gezellig met koffie en 'vla'.' De gespreksleider blijkt van doorslaggevend belang. 'Het moet iemand zijn die het proces kan begeleiden en onbevooroordeeld is.'

Weerstand overwonnen

Onder medewerkers was vooraf weerstand. Ze dachten dat ze ter verantwoording werden geroepen. De rol van het management bleek hierin zeer waardevol. Zij hebben de medewerkers gemotiveerd en duidelijk gemaakt dat dit project onderdeel is van de werkzaamheden. Er werd gezorgd voor een extra dienst op de groep. Uit de positieve feedback, bleek iedereen overwegend enthousiast.

Op de agenda houden

Tijdens elk huiskamergesprek is een plan van aanpak gemaakt, waarin staat genoteerd wie wat kan doen. Op elke afdeling/woonvorm is een ambassadeur gevonden bij de zorgverleners en bij de mantelzorgers. Zij helpen om het thema op de agenda te houden. 'Dit was geen vrijblijvende oefening. Over een half jaar zijn er follow up gesprekken.' Een van de producten die opgeleverd gaat worden om de pilot verder uit te rollen is een leidraad. 'Hierin staan de stappen beschreven die gezet moeten worden, maar vooral ook hoe.'

Opdrachte belangstelling

Een voorwaarde is in samenwerking is dat de intrinsieke motivatie aanwezig is en dat je zelf ook belangstelling toont. Gelijkwaardige samenwerking komt pas als het gevoeld wordt, besluit Angèle. 'Daarvoor moeten we nader tot elkaar komen en daarvoor moeten we ons allemaal een beetje in de ziel laten kijken. We zorgen allemaal voor mensen.'

Reacties

Reageer op dit artikel

2 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.