Bouwen op reuzen: vertrekken vanuit een erkende interventie

In de databank Effectieve sociale interventies staan 53 interventies die erkend zijn als Goed onderbouwd of Effectief: onderzoek heeft aangetoond dat deze interventies de beoogde impact bereiken. Een aantal interventie-ontwikkelaars kiest ervoor om verder te bouwen op deze 'reuzen'. Zo ontstond uit Sociaal Vitaal de interventie Sociaal Vitaal in Kleur. En is de ontwikkeling van de interventie GO-WIN (Gezond Oud Worden In Nederland) gestart bij de groepscursus GRIP & GLANS.

Uit de Gezondheidsmonitor van de GGD bleek dat veel ouderen, in het bijzonder migrantenouderen, zich eenzaam voelden en een slechte psychische én fysieke gezondheid ervaarden. 'Er wordt van alles gedaan om eenzaamheid onder ouderen te verminderen en een gezonde levensstijl te bevorderen, maar de meeste programma's richten zich niet op migrantenouderen', aldus Lucia Lameiro García van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Het NOOM wilde hier verandering in brengen en vond een enthousiaste samenwerkingspartner in Mathieu de Greef van het Groninger Actief leven Model (GALM). Hij is ontwikkelaar van Sociaal Vitaal, een programma waarin ouderen aan hun veerkracht, sociale vaardigheden, conditie en levensstijl werken.

Goede aansluiting

Ook voor Indigo preventie Rijnmond (onderdeel Parnassia groep), Avant Sanare en de GGD Rotterdam-Rijnmond waren de onderzoeksresultaten aanleiding om de handen ineen te slaan en op zoek te gaan naar een passende interventie om migrantenouderen te ondersteunen. Een ZonMw-call bood een mooie mogelijkheid om hier serieus werk van te maken. De eerste stap was een inventarisatie maken van effectieve of in ieder geval goed beschreven interventies in de databanken. De groepscursus GRIP & GLANS leek goed aan te sluiten bij de behoefte en de bedoeling. De groepscursus leert vrouwen vanaf 50 jaar hoe zij actief hun eigen welbevinden kunnen verbeteren en meer grip op hun leven kunnen krijgen.

Foto: Netwerk NOOM

Cover e-magazine

E-magazine 10 jaar databank Effectieve sociale interventies

In 2020 bestaat de databank Effectieve sociale interventies 10 jaar. Lees het volledige interview in het e-magazine dat is gemaakt ter gelegenheid van dit jubileum.

Lees volledig artikel in het e-magazine