'In Brabant smelten Wmo en Participatiewet steeds meer samen'

Workshop op 28 september

17 augustus 2018

Beleidsmedewerkers José van den Elzen (gemeente Oss) en Daisy van de Kleut (gemeente Landerd) komen op 28 september naar Utrecht om te vertellen over de pilot ‘Van zorg naar werk’. Hierbij vast een voorproefje.

Vijf Brabantse gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Uden zijn bezig met een tweejarige pilot 'Van zorg naar werk'. Samen met zorgaanbieders, re-integratiebedrijven en sociale werkvoorziening IBN werken deze gemeenten aan twee doelen. Ze ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun ontwikkeling richting betaald werk. En ze halen waar mogelijk de schotten weg tussen Wmo en Participatiewet, tussen gemeentelijke afdelingen, tussen consulenten.

Brabantse gemeenten

'Met name mensen die net niet voldoen aan de voorwaarden om via de Participatiewet ondersteund te worden, vielen voorheen buiten de boot, constateert José van den Elzen, beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente Oss: 'Het gaat om inwoners die zóveel ondersteuning nodig hebben dat ze niet zelfstandig richting werk kunnen, dus vaak geen opleiding hebben of een bepaalde beperking die extra ondersteuning vergt, mensen met een licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Op hen richten we ons vooral in deze pilot. Daarbij is het belangrijk dat wij niet kijken naar wat ze niet kunnen, maar naar wat ze wel kunnen en waar ze naartoe willen.'

Slimme oplossingen

Welke slimme oplossingen maakt de pilot mogelijk? Daisy van de Kleut, beleidsadviseur Participatie in Landerd, geeft het voorbeeld van een deelnemer aan de pilot die via de Participatiewet ondersteuning krijgt bij het opzetten van een eigen bedrijf. 'Wat de Participatiewet-consulente niet wist, was dat deze persoon ook begeleiding kreeg vanuit de Wmo. Dat bracht de consulente op het idee om de inwoner via de Wmo-begeleiding te ondersteunen bij het opzetten van zijn bedrijfsplan. Zo'n bedrijf opzetten vraagt tenslotte heel wat geregel, en dat is niet voor iedereen eenvoudig.'

Combineren

José van den Elzen: 'Hier in Oss zijn binnen de Participatiewet mogelijkheden voor scholing, bijvoorbeeld om een startkwalificatie niveau 1 te verwerven. Die mogelijkheid biedt de Wmo niet. Bij een theehuis met thee-inpakkerij werken mensen via een Wmo-indicatie. Met een extra opleiding stromen deze mensen makkelijker uit naar werk. In de pilot kunnen we de Wmo-optie combineren met de opleidingsmiddelen uit de Participatiewet. Zo helpen we mensen om de stap te zetten richting werk.'

Completer in de ondersteuning

Daisy van de Kleut: 'Integraal werken stimuleert je om een collega te bellen of samen als consulenten een werkbezoek af te leggen. Daardoor zijn we completer in onze ondersteuning. En het levert nieuwe ideeën op. We zeggen nu niet meer: "Dat hoort niet bij mijn wet." Nu gaan we wél de grens over en bellen we toch even die zorgaanbieder of de consulent van een andere afdeling.'

Wil je meer weten en in gesprek over de aanpak van deze Brabantse gemeenten? Kom dan naar de bijeenkomst Tussen wil en wet!

José van den Elzen (gemeente Oss) en Daisy van de Kleut (gemeente Landerd) komen op 28 september naar Utrecht om te vertellen over het project tijdens de Landelijke Inspiratie- en Kennisdag Tussen wil en wet. Interesse? Klik hier voor meer informatie en aanmelden.