Breed front voor betere ouderenzorg

4 oktober 2016

Senioren die kampen met eenzaamheid, schuldproblematiek of andere sociale moeilijkheden horen niet thuis in de zorg. Hoe kan de zorgverlener in de eerste lijn hen snel koppelen aan de juiste personen en organisaties? Dat is een van de uitdagingen die het Netwerk Ouderen 1+1=3 en het kennisplatform BeterOud aangaan in de vorm van een nieuwe coöperatie, vertellen vier partners in 1+1=3.

‘Had ik die ouderenadviseur maar eerder gekend’. Dat hoorde Hilde van Xanten (Movisie) een huisarts onlangs zeggen. Van Xanten: ‘Logisch. Het is vervelend om een cliënt niet te kunnen helpen met jouw eigen kennis. Daarom is het belangrijk dat je je eigen sector kunt overstijgen en weet wat waar mogelijk is voor de cliënt. Eerstelijnszorgverleners die bijvoorbeeld het sociaal werk goed benutten, doen het goede voor die cliënt én ontlasten zichzelf.' Maar volgens Pien van Langen (ROS 1ste Lijn Amsterdam) is dat nog niet zo nog niet zo eenvoudig voor een individuele zorgverlener. ‘Er is zó veel kennis en kunde over kwetsbare ouderen. En die is vaak zó versnipperd. In het belang van die oudere moeten we dat goed op elkaar afstemmen. Daarom hebben Corine van Maar en ik in oktober 2014 het Netwerk Ouderen 1+1=3 opgezet.’

Meer afstemming tussen sectoren en betere verspreiding van kennis en successen.

Vervolgstap

1+1=3 heeft twee hoofddoelen: betere zorg voor ouderen en betere beeldvorming over ouderen. Naast de ROS’en en Vilans traden Movisie, Sociaal Werk Nederland, ActiZ, GGD GHOR, RIVM, InEen, NHG en Laego toe tot het netwerk. De samenwerking was belangrijk maar het is tijd om theorie en overleg te vertalen naar praktijk en implementatie. ‘Daarom is aansluiting gezocht bij BeterOud,’ aldus Hilde van Xanten. BeterOud komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). ‘Hierbinnen zijn onder meer 75 NPO-projecten gebundeld. BeterOud is een vehikel voor de verwezenlijking van doelen uit 1+1=3.' Nienke Kuyvenhoven (Sociaal Werk Nederland): ‘Nog dit jaar smelten 1+1=3 en BeterOud samen tot een coöperatie met de naam BeterOud. De door 1+1=3 gesignaleerde knelpunten verbinden we met de ambities van BeterOud: behoud en uitbreiding van kennis en succesvolle projecten.’

Lees verder op beteroud.nl