‘Een bruisende stad is een stad met verschil tussen mensen’

Regenbooggemeente uitgelicht: gemeente Weert

10 oktober 2016

Een provinciestad in Limburg met zo’n 50.000 inwoners. Misschien wat conservatief op het eerste oog, maar volgens wethouder Geert Gabriëls valt dat alles mee. Gemeente Weert is begin 2016 Regenboogstad geworden. De focus ligt de komende tijd op bewustwording van diversiteit van inwoners, waaronder LHBT-inwoners. Ondanks dat er geen aantoonbare problemen zijn op LHBT-gebied, valt er volgens wethouder Gabriëls nog iets te winnen in Weert.

In de landelijke media duiken regelmatig berichten op over (gewelds)incidenten tegen homo’s. In Weert zijn er nauwelijks incidenten en meldingen. Wethouder Geert Gabriëls: ‘Er is niet meteen een aantoonbaar probleem. Maar dat betekent niet dat er geen onderhuidse problemen zijn. Ook in Weert kunnen er LHBT-inwoners zijn die zich niet veilig voelen. Ook hier zijn mensen die moeite hebben met homoseksualiteit. Het is alleen de vraag of discriminatie-incidenten worden gemeld.’

Diversiteit

In het coalitieprogramma van de gemeente Weert is diversiteit expliciet benoemd. Gabriëls: ‘Het werd tijd om hiermee aan de slag te gaan. De nota ‘Aandacht voor ROZE in Weert’ werd opgesteld, waarin we hebben gekeken naar de cijfers en situatie van Nederland, de Provincie Limburg en Weert als het gaat om LHBT. Ook hebben we in kaart gebracht welke roze activiteiten al worden aangeboden in onze stad.’ Eén van de conclusies was dat er op het gebied van bewustwording kansen liggen. Die bewustwording wordt breder opgepakt dan alleen op LHBT-gebied. Gabriëls: ‘In Weert zien we diversiteit breder dan alleen seksuele geaardheid. Het gaat hier ook om ouderdom, mensen met een handicap of een andere afkomst. We willen aandacht geven aan verschil tussen mensen.’

Bewustwording

Gabriëls: ‘Ik hou niet van een eenheidsworst. Ik wil aandacht geven aan verschil en de kracht van het verschil benutten. Gemeente Weert is een stad waar verschil tussen mensen mag bestaan.’ In Weert wappert de Regenboogvlag 365 dagen per jaar. Ook de kunstwereld en het onderwijs besteden aandacht aan ‘diversiteit’ door het organiseren van exposities en gastlessen. Gabriëls: ‘Het uithangen van de regenboogvlag, kunstexposities en gastlessen dragen bij aan bewustwording en meer aandacht voor LHBT’s in Weert.’

’Ik hou niet van een eenheidsworst’

Een worst voorhouden of met een stok slaan

Volgens wethouder Gabriëls moet de gemeente niet bepalen wat goed is voor de burger. Burgers kunnen dat heel goed zelf. Dat geldt ook voor zorg- en welzijnsorganisaties. Gabriëls: ‘Je kunt met een stok gaan slaan of een worst voorhouden. Dit laatste speelt veel meer in op de intrinsieke motivatie, waar ik voorstander van ben. Ik kan de aanvraag van subsidies verplicht stellen, maar ik kan organisaties daar ook vrij in laten.’

Toch hebben ook zorg- en welzijnsorganisaties nou eenmaal de taak om aandacht te besteden aan diversiteit. Hoe voorkom je als gemeente dat je toch met die stok gaat slaan als zorg- en welzijnsorganisaties diversiteit niet vanzelf oppakken? Gabriëls: ‘Professionals moeten zelf urgentie voelen om aan de slag te gaan met diversiteit, omwille van LHBT-inwoners. Die urgentie kan ik niet aantonen door middel van discriminatiecijfers. Maar wat ik wel kan doen is zélf het goede voorbeeld geven en honderd keer de boodschap herhalen dat aandacht voor diversiteit goed en belangrijk is. Ik geloof in het planten van die zaadjes.’ Gabriëls erkent dat het zoeken naar de balans tussen de worst voorhouden en met de stok slaan een lastige balans is. ‘Dat verdient blijvende aandacht’, aldus Gabriëls.

Eigen ervaring inzetten

Geert Gabriëls is zelf één van die LHBT-inwoners van Weert. Hij is getrouwd met een man en is open over zijn geaardheid. Echte negatieve ervaringen kent Gabriëls niet. ‘Maar ook ik ken de blikken van mensen, als ik vertel dat ik homo ben.’ Lachend: ‘De Limburgers kunnen best conservatief zijn.’ Als wethouder geeft Gabriëls zelf gastlessen op scholen om concreet bij te dragen aan bewustwording. ‘Ik krijg veel energie van het geven van die gastlessen. Ik kan vanuit mijn eigen ervaring vertellen, dat maakt zo’n gastles heel sterk. En als wethouder wil ik ook graag uitdragen dat verschil tussen mensen er mag zijn.’

Mijlpalen

Wanneer wethouder Geert Gabriëls droomt over bereikte mijlpalen voor LHBT-inwoners zijn dat er twee. ‘Ik zou het heel fijn vinden als jonge mensen in Weert blijven wonen. Wat ik nu vaak merk is dat veel jonge mensen toch voor grotere voorzieningen naar een stad als Eindhoven gaan. Ook op het gebied van LHBT-voorzieningen, zoals een speciaal LHBT-café.’ Gabriëls vult aan: ‘Mocht ik nog een keer plaats moeten maken voor iemand anders, dan zou ik het geweldig vinden als de ambtelijke organisatie geïnspireerd blijft om diversiteit een logisch plekje te geven in het gemeentelijk beleid.’