De Buurtsportcoach: verbinding met het sociaal domein en de zorg

Spraakmaker op het Congrestival 2018

13 augustus 2018

Dé buurtsportcoach bestaat volgens Marloes Aalbers van Kenniscentrum Sport niet. En toch verzorgt ze er op 12 september tijdens het Congrestival een sessie over. Reden genoeg om 4 vragen aan deze spraakmaker te stellen.

Als dé buurtsportcoach niet bestaat, kan je dan wel vertellen wat het inhoudt?

‘Er zijn zo’n 5000 buurtsportcoaches in Nederland en dit aantal wordt volgend jaar verder uitgebreid. Buurtsportcoaches werken verspreid over vrijwel alle gemeenten. Hun opdracht wordt bepaald door de gemeente en eventuele samenwerkingspartners. Buurtsportcoaches werken op verschillende niveaus: van uitvoerend tot meer verbindend en coördinerend. De meeste buurtsportcoaches worden ingezet om samenwerking tussen onderwijs, sport en de wijk te verbeteren en meer jeugd aan het sporten en bewegen te krijgen. Maar ze worden ook ingezet om verbinding te maken met organisaties in de zorg en het sociale domein, om zo kwetsbare burgers vitaal te houden en meer te laten participeren. Buurtsportcoaches gebruiken bewegen als middel en zijn de schakel tussen de vraag en het aanbod in de wijk.’

Hoe maakt de Buurtsportcoach sociaal en gezond?

‘Buurtsportcoaches kennen het lokale sport- en beweegaanbod: van sportverenigingen tot wandelgroepjes en fietslessen, van goede (vecht)sportscholen tot de biljartclub in het buurthuis. Ze zijn dé schakel tussen bijvoorbeeld de huisarts, de praktijkondersteuner, het wijkteam en het beweegaanbod in de wijk. Bewegen draagt bij aan gezond, vitaliteit en vele (sociale) vaardigheden. Daarnaast wordt het sociale netwerk van mensen groter door te bewegen met een maatje of in een groep en kunnen mensen bij een (sport)vereniging letterlijk meedoen, maar vaak ook vrijwilligerswerk doen. De buurtsportcoach begeleidt dit alles.’

Wat kunnen we verwachten van de Buurtsportcoach op het Congrestival?

‘Sport en bewegen is prachtig als doel voor mensen die steeds beter willen worden in een sport of die het leuk vinden om (alleen of met anderen) actief bezig te zijn. Steeds vaker wordt bewegen ook als middel ingezet op gebied van gezondheid en vitaliteit, maar zeker ook op sociaal vlak. Onderzoek wijst uit dat dit veel kan opleveren. Wij willen bezoekers inspireren en buurtsportcoaches en andere professionals in de sport- en beweegsector ondersteunen in het maken van de verbinding met het sociaal domein en de zorg.’

Waarom mogen we jullie sessie niet missen op het Congrestival?

‘Je zult verrast worden door de veelzijdigheid van het werk van een buurtsportcoach. Buurtsportcoaches zijn enthousiaste verbinders, die erg goed zijn in het motiveren van mensen om letterlijk en figuurlijk een beweging tot stand te brengen. Kenniscentrum Sport laat enkele feiten en cijfers zijn, aangevuld met het verhaal van een buurtsportcoach. Ook dragen we uiteenlopende voorbeelden aan uit het hele land over de verschillende manieren waarop buurtsportcoaches worden ingezet. Als je een andere, verfrissende blik op sociaal en gezond wilt, mag je dit zeker niet missen. Wij zien sport en bewegen als middel om in contact te komen met anderen, stress te verminderen en fitter te worden.’

Congres én festival

Het Congrestival vond plaats op 12 september 2018. Het is een kruising tussen een inhoudelijk congres en een vrolijk en verbindend festival voor spraakmakende initiatieven en praktijken uit de gezondheidszorg en het sociaal werk. Er waren korte inspirerende sessies, dialoogtafels, speeddates, workshops en mini-colleges van bezielde wetenschappers (onder andere Jan Terlouw), experts of bezoekers. Zij zetten deze dag de toon. Het programma is gevarieerd met ruimte voor kunst en cultuur en volop gelegenheid om goede ervaringen met elkaar te delen. Lees hier het verslag

Lees ook verhalen van andere spraakmakers.