Campagne en toolbox &Co

26 juni 2020

Een landelijke campagne, een toolbox voor de eigen communicatie en een werksessie ‘adaptief communicatieplan’. Maak gebruik van de kennis en middelen die er zijn om snel aan de slag te gaan met cliëntondersteuning in jouw gemeente.

De campagne &Co heeft als doel cliëntondersteuning zichtbaarder en bekender te maken. Zij doet dit voor cliëntondersteuning voor zowel Wmo als Wlz. Dit gebeurt in de eerste plaats door middel van geschreven verhalen en video’s de essentie van cliëntondersteuning over te brengen: Wat doen cliëntondersteuners wel en wat juist niet? In welke situatie kan je de ondersteuning van een cliëntondersteuning inroepen? Hoe vind je een cliëntondersteuning?

Meer weten?

Meer weten over cliëntondersteuning? Neem eens een kijkje op de website informatielangdurigezorg.nl.

Toolbox

Daarnaast is er een toolbox met middelen voor professionals. In de toolbox voor gemeenten en cliëntondersteuners in de Wmo zijn ondertussen een aantal middelen ter beschikking gesteld:

  • Banners voor website van gemeenten
  • Beeldmateriaal, bestaande uit vrij te gebruiken foto’s
  • Kernboodschap(pen) voor diverse groepen
  • Logoset Wmo
  • Verhalen met bijbehorende video’s
  • Folder
  • Handleiding met uitleg over gebruik en inzet materialen.

Bekijk de toolbox op de website van VNG

Ondersteuning bij ontwikkelen communicatieplan

Holland Spoor, de ontwikkelaar van de campagne &Co, biedt voor gemeenten die meer ondersteuning kunnen gebruiken de werksessie ‘adaptief communicatieplan’ aan. Daarbinnen wordt in twee dagdelen de huidige situatie in kaart gebracht, de ontwikkelrichting van de gemeente gedefinieerd, de ambitie geformuleerd en een plan van aanpak gemaakt.

Download het aanbod van Holland Spoor