Campus Woudhuis: het nieuwe groene werk-leerbedrijf

Samen bouwen met de Doelenboom

26 september 2019

Campus Woudhuis opende op 20 september 2019 officieel haar deuren als groen werk-leerbedrijf en living lab inclusief ondernemen op landgoed Woudhuis. De nieuwe Campus is prachtig gelegen aan de rand van Apeldoorn. Kennisinstituut Movisie begeleidde het campusbestuur en de werkers met de opzet van een doelenboom; hoe kun je inclusief werken met mensen met een beperking? Natuurlijk deden we dat inclusief, dus samen met de medewerkers van de campus, echte ervaringsdeskundigen. We zijn trots op het wordingsproces waaraan alle deelnemers hebben meegedaan. Lees hier de ervaringen en het resultaat!

Living lab

Campus Woudhuis is naast een gewoon werkbedrijf ook ‘voer voor onderzoekers’ geworden. Het landgoed is wat je noemt een living lab, doordat verschillende universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten enerzijds onderzoek doen in de praktijk en anderzijds hun kennis uit de zorg- en welzijnssector in de praktijk brengen. De kennis die we hierbij opdoen, over inclusief werken en sociaal ondernemen in het groen, delen we via ons living lab in het kennisplatform. Movisie is partner van dit kennisplatform, net als DSiN, de hogescholen HAN, Van Hall Larenstein en Windesheim, het ROC Aventus en de WUR.

Mensen met een arbeidsbeperking en leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs krijgen bij Campus Woudhuis een plek om te werken en leren in het groen. Na verloop van tijd stromen zij door op de arbeidsmarkt. Voor inwoners van Apeldoorn en omstreken wordt het Woudhuis een duurzaam levendig stadslandgoed. Daarvoor is het nodig dat er nieuwe bedrijvigheid wordt ontwikkeld, met uiteenlopende activiteiten. Dit alles gebeurt met de medewerkers en onder deskundige begeleiding van professionals, samen met vrijwilligers en stagiairs.

Doelenboom: waar denk je aan bij?

  • Campus Woudhuis biedt werk voor iedereen.
  • Campus Woudhuis is een levendig stadslandgoed.

Om deze vragen zo concreet mogelijk te beantwoorden, organiseerden Movisie en Campus Woudhuis samen twee workshops. Met als resultaat een doelenboom. Dat is een manier om scherp te krijgen welke doelen we precies met de campus willen bereiken, op welke manier, en hoe wij meten in hoeverre we daarin slagen.

Doelenboom

Doelenboom

Een doelenboom is een manier om outcome gericht te werken. Het is een schematische weergave van doelen en subdoelen die op een bepaalde manier met elkaar samenhangen. Hiermee wordt in één oogopslag helder wat het hoofddoel is, welke doelen daarvan zijn afgeleid, en hoe ze met elkaar samenhangen.  

Deelnemers

Een doelenboom bouw je niet alleen, dat doe je samen. Samen omdat ieders inbreng
waardevol is en ieder een eigen kijk heeft op de toekomst die we met elkaar waar willen maken. We organiseerde twee workshops met mensen die op zeer uiteenlopende wijze verbonden zijn met de campus en/of het landgoed. Om te horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Campus Woudhuis. Wat gaat er gebeuren in de moestuin, de omringende bossen en het landgoed? Wat is daar volgens hen wel en niet te doen, te zien, te leren of te beleven? Wat vinden zij belangrijk? En waaraan kunnen we zien dat het goed gaat?

Aan de beide workshops nam een breed gezelschap deel: vertegenwoordigers van wijkraden van aanpalende wijken van het landgoed, mensen van Gemeente Apeldoorn, vrijwilligers van IVN-afdeling Apeldoorn, vrijwilligers en begeleiders van ’s Heeren Loo, een HBO-afstudeerder, wetenschappers en
onderzoekers van het living lab, en onze medewerkers.

Initiatiefnemer Jaap Berends: ‘Movisie bepleit de inbreng van ervaringsdeskundigen bij dit soort workshops. Op de campus zijn dat onze medewerkers van de groenploeg. Eerlijk is eerlijk, het voelde bij aanvang best spannend of dat  zou lukken. Met ruim 20 mensen in een zaaltje, met zoveel prikkels, komen dan de stemmen van de mensen met een beperking goed tot hun recht? We werden verrast door de ideeën die onze medewerkers van de groenploeg hebben ingebracht over de toekomst van de campus. Mensen, die soms letterlijk niet praten, hebben hun stem laten horen. Deze manier van werken zet de toon voor de inclusie, waarmee we op Campus Woudhuis willen werken.’

Tijdens de eerste workshop associeerden we los op de toekomstige effecten van de campus. We
probeerden zoveel mogelijk invullingen te krijgen van wat er met Campus Woudhuis beoogd wordt.

Dat deden we aan de hand van de volgende twee hoofddoelen:

  1. Campus Woudhuis biedt werk voor iedereen.
  2. Campus Woudhuis is een levendig stadslandgoed.

Tijdens de tweede workshop hebben we met dezelfde deelnemers de oogst van de eerste workshop
verder uitgewerkt en weergegeven in de doelen voor de komende jaren.  De doelenboom werd voorgelegd aan de leden van de landgoedcoöperatie om vast te stellen als leidraad voor de verdere ontwikkeling van de campus. De komende jaren gebruiken we de doelenboom om de ontwikkeling van de campus te volgen. Zo kunnen we zien of alle ideeën uitkomen. Misschien moet er dan ook wat bijgesteld worden, of komen er nieuwe ideeën bij. De toekomst zal het leren.

Jaap Berends, zelf organisatie-adviseur, werd op het spoor gezet voor het zogenoemde ‘inclusieve werkgeverschap’ door zijn 23-jarige dochter, die een meervoudige beperking heeft. Ze wilde niet meer werken op een plek waar het werk dat ze deed naar haar eigen idee geen nut had. Met de opbouw van Campus Woudhuis wil Berends leren en werken combineren met de ontwikkeling van het landgoed. Over tien jaar moeten honderd mensen met een beperking er direct  en indirect een leer-werkplaats hebben.

De campus is een samenwerking van IVN, Natuurmonumenten, ’s Heeren Loo en De
Onderwijsspecialisten. Motor achter de campus is de Landgoedcoöperatie Woudhuis. Meer weten?
www.campuswoudhuis.nl. Of neem contact op met Ruby Beltman, kwartiermaker, 06-13546618

Foto door: Rina Herder