Carola Schouten, Esmah Lahlah en sociale keuzes in tijden van schaarste

‘Als de armoede niet verder oploopt, zijn we al een heel eind.’ Dat zei minister Carola Schouten deze zomer in een interview in Binnenlands Bestuur. Haar bescheiden doel is alweer achterhaald. De prijsstijgingen gaan hard, en inmiddels komen ook steeds meer middeninkomens in de knel. Minister Schouten belicht op 8 december 2022 tijdens het congres ‘Sociale keuzes in tijden van schaarste’ van Binnenlands Bestuur, Movisie en andere partijen de actuele situatie en haar plannen voor meer bestaanszekerheid, voor de korte en lange termijn. Ze zal in haar bijdrage ook toelichten hoe ze samen met gemeenten de overheid een menselijker gezicht wil geven. De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah geeft haar eigen visie op wat er moet gebeuren.

Meer bestaanszekerheid

Tijdens de plenaire gedeeltes van het dag vullende congres nemen ook andere inspirerende sprekers je mee in hun strijd voor meer bestaanszekerheid (wethouder Esmah Lahlah, Tilburg), voor een mensgerichte dienstverlening en tegen de lokettenjungle (ombudsman Marianne van den Anker, Rotterdam), voor een menselijke maat in – inderdaad – zeer krappe tijden (wethouder Arjan Kampman, Enschede) en voor een solide sociale basis (Radboud Engbersen, programmaleider Sociale Basis bij Movisie en zijn broer Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam). Radboud Engbersen zal daarbij onder meer ingaan op zijn spraakmakende rapport Uit de duivelskring van armoede.

Welke keuzes maak je als gemeenten?

In drie deelsessierondes krijg je bovendien alle gelegenheid nieuwe inzichten op te doen en ervaringen uit te wisselen over onder meer de volgende vragen:

 • Kun je met inkomenspolitiek mensen behoeden voor (energie-)armoede en zo tegelijkertijd hun gezondheidskansen verbeteren?
 • Hoe kan goede vroegsignalering winst opleveren voor de gemeente?
 • Is de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen door een beleid dat zich meer richt op ondersteuning van informele zorg, preventie en burgerinitiatieven?
 • Wordt voldoende ingezet op bewezen interventies in plaats van vernieuwing?
 • Zet je in op preventie en ondersteuning van kwetsbaren om te voorkomen dat ze verder afglijden of richt je je juist op de zwaardere hulpvragen?
 • Hoe zet je digitalisering in voor besparingen in WMO en Jeugd?
 • Welk toekomstperspectief levert een tijdelijk basisinkomen voor jongeren op?
 • Kortom: welke keuzes maak je als gemeenten in tijden van schaarste en hoe houd je daarbij de menselijke maat in het oog?

Waardevol werken

Tijdens Congres Sociaal verzorgt Movisie weer twee deelsessies. In ‘Waardevol werken, winst voor iedereen’ gaan deelnemers aan de slag met Marjet van Houten, programmaleider Bestaanszekerheid Movisie. En met Wil Evers en Ivonne Couwenberg van gemeente Deurne. In tijden van schaarste moeten gemeenten scherpe keuzes maken. Ze kunnen aan meerdere knoppen draaien. Een daarvan is: ánders omgaan met werk en participatie. Als iedereen die dat wil en kan een bijdrage levert, levert dat sociaal, financieel én maatschappelijk winst op. Maar hoe werkt dat precies en hoe krijg je dat voor elkaar. Movisie deelt recente inzichten hierover en maakt de deelnemers helder wat daarvoor nodig is op verschillende niveaus.

Betere toegang

Een van de mogelijkheden om schaarse middelen effectief in te zetten, is het verbeteren van de toegang van inwoners tot hulp en ondersteuning. De gemeente bespaart inwoners een zoektocht, kan ze eerder bedienen en kan problemen vroegtijdig signaleren en aanpakken. Ook dit levert sociaal, financieel, en maatschappelijk winst op. Maar hoe richt je de toegang tot hulp en ondersteuning beter in? Hoe kun je eerder en scherper luisteren naar inwoners en met hen samenwerken? Hierbij geldt niet one size fits all. In de deelsessie ‘Betere toegang, winst voor iedereen’ schetst Annelies Kooiman, senior-adviseur Lerend professionaliseren bij Movisie samen met Anne Lepoutre, consulent bij Koo, verschillende mogelijkheden om de inrichting tot zorg en ondersteuning te verbeteren. Koo is een coöperatie. Beroepskrachten en vrijwilligers van Farent, MEE, GGD en gemeente werken hier samen. 

Congres sociale keuzes in tijden van schaarste

 • Wanneer: donderdag 8 december 2022. Het congres start om 09.30 uur en eindigt rond 17.00 uur.
 • Waar: Cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen.
 • Voor wie: voor alle ambtenaren en bestuurders die op de hoogte willen raken of blijven van alles wat speelt in het sociaal domein en wat dat voor hun werk of hun gemeente zal betekenen.
 • Organisatie: Binnenlands Bestuur organiseert het congres in samenwerking met de partners BDO, BMC, Centric, InfinitCare, Movisie, Schulinck – Wolters Kluwer en Stimulansz.

Meld je aan

Aanmelden en meer info vind je via: www.congressociaaldomein.nl. Of ga direct naar het aanmeldformulier!