Challenge armoede: mensen in armoede beter helpen

11 november 2019

Hoe ondersteun je mensen die niet rond kunnen komen? Veel sociaal professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met armoede- en schuldhulpverlening worstelen met deze vraag. Speciaal voor hen ontwikkelde Movisie de challenge armoede. Met slechts één korte opdracht per dag konden mensen zichzelf uitdagen om kennis te maken met de nieuwste inzichten over de aanpak van armoede. Doel: mensen in armoede beter helpen. Meer dan 900 mensen deden mee in de week van 14 tot 18 oktober en gaven de challenge gemiddeld een 7,6. Heb je de challenge week gemist, maar wil je de opdrachten nog steeds doen? Dat kan!

Waarom deze challenge?

Christine Kuiper, de ontwikkelaar van de challenge: 'De aanpak van armoede en schulden is ingewikkeld. De mensen die behoren tot de doelgroep van sociaal professionals hebben er bijna allemaal mee te maken. Veel wijkteams en vrijwilligers willen dit beter aanpakken, maar weten niet altijd hoe. Met deze challenge wilden we iedereen die zijn kennis op dit vlak wilde verdiepen, ondersteunen om hun kennis laagdrempelig bij te spijkeren'.

Wat is armoede?

'Er zijn veel verschillende definities van armoede. Langdurig moeite hebben om rond te komen vormt het belangrijkste kenmerk van armoede. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan life-events als een scheiding, faillissement, persoonlijke factoren zoals een chronische ziekte of een licht verstandelijke beperking, stijgende kosten voor levensonderhoud, werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven of een te groot bestedingspatroon. Gevolgen zijn stress en een slechtere gezondheid. Ook hebben mensen in armoede meer kans op problematische schulden, een negatief zelfbeeld en sociaal isolement.'

Hoeveel mensen in Nederland leven in armoede?

Christine Kuiper: 'Volgens het SCP gaat het landelijk om 8,1% van de kinderen tot 18 jaar en 5,7% van de volwassen (SCP, 2019). Let wel, dit is een gemiddelde. In bepaalde wijken of gebieden kan dit percentage veel hoger liggen. 1,5 miljoen huishoudens hebben betalingsproblemen, waarvan de helft ernstige' (Nibud, 2019).

Enkele reacties op de challenge:

  • 'Vooral aanpassingsschulden door zorg raken me, verdienen aandacht!'
  • 'Aansluiten vanuit een oordeelvrije houding, maar ook doorvragen, de ander echt willen leren kennen, dus ook in zijn financiële situatie.'
  • 'Ik vond alle casussen heel herkenbaar!'
  • 'Ik ga mijn cirkel van invloed vergroten door eerst goed te luisteren en minder te oordelen.'
  • 'Ik kan stress bij cliënten verminderen door een belangstellende vraag te stellen waarbij de persoon centraal staat, niet het probleem.'

Wat is de beste tip uit de challenge?

'Op veel zaken heb je geen invloed als sociaal professional of vrijwilliger: je kunt niet zo maar een zak geld toveren of een huis regelen. Maar wat je altijd wel kunt doen is mensen respectvol bejegenen. Stress-sensitief werken is geen kunstje: het gaat om een oprechte basishouding waarin een gelijkwaardige respectvolle bejegening en empathie centraal staan. Verdiep je eens in stress-sensitief werken. Dit is een manier van werken die rekening houdt met de gevolgen van schaarste. Bij stress-sensitief werken richt alles in de dienst- en hulpverlening zich op het verminderen van stress. Dit kan door praktische zaken laagdrempelig te maken, denk aan brieven in begrijpelijke taal, de wijze van bejegening aan een balie tot het optimaal rekening houden met de mate van zelfredzaamheid van de cliënt en hierbij aan te sluiten.'

Kunnen mensen de challenge nog doen?

'Jazeker, de challenge week is voorbij, maar natuurlijk kun je de opdrachten nog steeds doen. Ze staan hieronder. Bij DOCK Rotterdam bijvoorbeeld heeft een heel team aan de challenge meegedaan, zij vonden het erg leuk om de uitdaging als team met elkaar aan te gaan'.

Waarom je de opdrachten zeker moet doen

  • Je spijkert op een leuke en snelle manier jouw kennis en vaardigheden over armoede bij.
  • Je krijgt zicht op de oorzaken en gevolgen van armoede en op dat waar je wel én geen invloed op hebt.
  • Je leert, gebaseerd op de nieuwste inzichten, wat belangrijk is in het begeleiden van mensen in armoede.
  • Het is gratis.

Jouw ervaringen delen? Gebruik dan #movisiechallenge.

Terugblik

Na afloop van de challenge maakten wij een overzicht van de belangrijkste resultaten van deze week. Hieronder kun je de impactsheet downloaden.

Download de impactsheet