Cliënt en professional: 5 aanbevelingen voor een stevige alliantie

27 maart 2018

Waarmee is de cliënt of het huishouden het meest geholpen om tot oplossingen te komen? Deze vraag stond centraal in onderzoek naar werkzame elementen van het programma Integraal Werken in de Wijk. Niet geheel verrassend: een professional is voor cliënten van enorm belang.

In het onderzoek 'Wat werkt bij integraal werken in de wijk. Cliënt en professional; in vertrouwen werken aan een oplossing' onderscheiden de onderzoekers vier werkzame elementen die in de relatie met de cliënt essentieel zijn:

  • De (persoonlijke en taak)alliantie tussen cliënt en professional. Lukt het om goede afspraken te maken over doelen en aanpak en is er persoonlijke aandacht en ruimte voor zelfregie?
  • Een relatie tussen cliënt en professional op basis van vertrouwen, continuïteit en veiligheid.
  • Zorg en ondersteuning moet ook praktisch van aard zijn: dit draagt bij aan het ontwikkelen van de vertrouwensband en de motivatie van de cliënt.
  • Cliënten moeten gemotiveerd zijn voor het ontvangen van ondersteuning.

Succesvolle professionals hebben aandacht voor de interactie met hun cliënt en scoren hoog op alliantie. De onderzoekers formuleerden daarom vijf aanbevelingen waarmee je als professional een stevige alliantie met de cliënt kunt aangaan.

Infographic alliantie uitgelicht

1. Zorg voor een goede match tussen professional en cliënt.

Dit is stap nummer één om te komen tot een goede alliantie. Natuurlijk moet je kijken naar de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en de expertise van de professional. Maar neem waar mogelijk ook andere factoren mee, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, levenservaring/ervaringsdeskundigheid, persoonlijke kenmerken en interesses. Ga ook op zoek naar raakvlakken (humor, karakter, interesses), ideaalbeelden en complementariteit.

2. Reflecteer op de relatie

Wees je bewust dat een goede samenwerkingsrelatie belangrijk is voor de cliënt en voor het slagen van het ondersteuningstraject. Als de cliënt de relatie positief ervaart, heeft dat een positief effect op de uitkomst. Reflecteer daarom mét de cliënt op de relatie. Ga er niet vanuit dat een goede relatie voor jou, ook een goede relatie is voor de cliënt.

3. Het opbouwen van een relatie kost tijd

Neem de tijd voor het opbouwen van een relatie met de cliënt. Een relatie moet groeien. Claim deze tijd in je werkzaamheden. In het begin zul je niet direct resultaten behalen. Als de cliënt je meer als open, betrouwbaar, kundig en betrokken ziet, kan de relatie groeien.

4. Schakel tussen leef- en systeemwereld

Wees je bewust van de schakelfunctie die je als professional hebt in de integrale werkwijze. En wat dit van jou vraagt in de relatie met de cliënt, eventuele andere gezinsleden, je eigen team en organisatie en de andere betrokken professionals en instanties. Dat betekent dus dat je moet kunnen schakelen tussen leef- en systeemwereld.

5. Organiseer eigen ondersteuning

Door de integrale werkwijze ligt de nadruk, meer dan voorheen, op de regisserende professional als spin in het web. Zorg daarom als professional ook voor je eigen ondersteuning. Bijvoorbeeld door feedback, intervisie met collega’s, supervisie of coaching. Zo blijf je niet te lang met twijfels of zorgen rondlopen.

In het vervolg van het onderzoek kijkt IWW naar andere werkzame elementen van integraal werken. Ook hierbij staat het perspectief van de cliënt centraal.

NRC publiceerde 26 maart 2018 het artikel 'Hulp nieuwe stijl: sámen tegen muren oplopen'. Verschillende professionals zijn geïnterviewd over de decentralisatie van de zorg, waaronder Movisie-collega Silke van Arum.