Combinatie maatje en professional steeds belangrijker

artikel - 22 oktober 2015
Combinatie maatje en professional steeds belangrijker

De inzet van maatjes voor begeleiding van complexe sociaal-maatschappelijke problemen heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Dat vergt, volgens onderzoeker Michelle van der Tier, ook iets van de sociale professional.

Die sociale professional krijgt een nieuwe taak: een goede match maken tussen hulpvrager en maatje. En hij moet de vrijwilliger goed begeleiden. Van der Tier: 'Ik denk dat deze rol voor professionals in de zorg steeds groter wordt, nu ook meer informele ondersteuning ingezet moet worden.'

Effectiviteit

Maatjesprojecten zijn de populairste en meest gebruikte interventies in de sociale sector in Nederland. De populariteit lijkt zelfs nog altijd toe te nemen. Maar zijn ze ook effectief? Michelle van der Tier deed het onderzoek "Een maatje voor iedereen?" samen met lector Marianne Potting van het lectoraat Sociale Integratie van de Zuyd Hogeschool in Maastricht. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Movisie-programma naar de effectiviteit van sociale interventies.

Steun

'Wat echt werkt in de maatjesprojecten is het unieke contact, de relatie tussen maatje en hulpvrager', zegt Van der Tier. 'Een maatje kan meer tijd dan een professional steken in de hulpvrager. Bovendien is een maatje een steun in de rug, hij of zij staat naast de hulpvrager, waar de professional bij de cliënt binnen komt om uit te zoeken wat de problemen zijn en wat er moet gebeuren.'

Professionals

De relatie met een maatje geeft hulpvragers vaak zelfvertrouwen, zelfinzicht en maakt hen weerbaarder, zegt Van der Tier. Moeten professionals dan niet ook zo werken? 'Nee', vindt Van der Tier, 'beide hebben een andere rol. Een maatje blijft een vrijwilliger, een coach. De sociale professional is de beroepskracht en heeft een belangrijke taak als supervisor. Die moet ingrijpen als het fout dreigt te gaan. De vrijwilligers in maatjesprojecten werken vaak op de grens van de hulpverlening. Ze komen met grote problemen in aanraking. Zeker als het gaat om hulpvragers met complexe sociaalpsychische en maatschappelijke problemen.'

Word samen het Team van de Toekomst!
Als zorgorganisatie biedt u graag goede zorg die aansluit bij de wensen van de cliënt en zijn netwerk. En dat lukt alleen als u goed samenwerkt met vrijwilligers, mantelzorgers en de cliënt zelf. Met dit Team van de Toekomst-traject zorgt u dat u als organisatie klaar bent voor die samenwerking. Lees er meer over.

Begeleiding

Volgens Van der Tier verandert de rol van de sociale professional doordat steeds meer vrijwilligers, zoals maatjes, worden ingezet in de hulpverlening. 'Het beleid van gemeenten is dat professionals meer taken moeten over geven aan vrijwilligers. Maar beroepskrachten moeten wel voldoende tijd krijgen om aandacht en begeleiding te geven aan vrijwilligers. Dat kan door een aparte projectcoördinator aan te stellen om vrijwilligers te begeleiden.'

Goede match

De chemie, de ondersteuningsrelatie van de vrijwilliger en de hulpvrager is volgens Van der Tier de belangrijkste factor in het maatjesproject. Een goede matching is dan ook van doorslaggevend belang. Van der Tier: 'De taak van de professional is om een zo goed mogelijke match te maken en daar voldoende tijd en energie in te investeren. Of het een goede match is kan juist de hulpvrager en maatje het beste beoordelen. Daarom is het ook zo belangrijk dat zij een stem in dit proces krijgen.'

Investering

De investering in dit proces verdient de hulpverlener op lange termijn terug, stelt de onderzoeker. 'Een goede match is essentieel voor een sterke ondersteuningsrelatie tussen hulpvrager en maatje. Als de match slecht wordt gemaakt, is de kans groter dat er tussentijds gestopt wordt met alle gevolgen van dien.'

Download het onderzoeksrapport Een maatje voor iedereen?.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op Zorg + Welzijn.

Reacties

Reageer op dit artikel

4 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.