Coming Out Dag: Bussemaker verlengt Regenboogstedenprogramma tot eind 2017

artikel - 10 oktober 2016

Coming Out dag 2016: dit jaar doen er nog meer gemeenten mee dan vorig jaar. Een mooi moment om een aantal vragen te stellen aan Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoe draagt deze dag volgens u bij aan de sociale acceptatie van LHBTI's in Nederlandse gemeenten?

Coming Out Dag is belangrijk om sociale acceptatie van LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksen) te bevorderen. Hoe meer aandacht er is en hoe normaler het is over dit thema te spreken, hoe makkelijker de acceptatie van LHBTI's wordt. Ook maakt het heel goed zichtbaar dat we ons als overheid willen inzetten daarvoor. En dat doen we samen met ouderenorganisaties, sportverenigingen, scholen en tal van andere organisaties.

Waarom is aandacht voor seksuele diversiteit belangrijk voor acceptatie van LHBTI's?

Aandacht geven aan seksuele diversiteit bijvoorbeeld door voorlichting op scholen of door bespreekbaar maken in migrantengroepen gaat homofobie tegen en hiermee maken we duidelijk dat uitsluiting van LHBTI’s niet acceptabel is. Het is belangrijk dat de overheid daarbij samenwerkt met gemeenten en met de lokale organisaties. De overheid kan het proces versterken door aanpassing in wetgeving (bijv. erkenning lesbisch ouderschap) of bijvoorbeeld door samenwerking met sportkoepels over veilig sporten op gang te brengen.

Hoe meer aandacht er is en hoe normaler het is over dit thema te spreken, hoe makkelijker de acceptatie van LHBTI's wordt.

Wat doet u zelf op deze dag?

Samen met vijf wethouders van de regenboogsteden Delft, Den Haag, Leidschendam - Voorburg, Westland en Zoetermeer heb ik op 7 oktober de aftrap gegeven voor meerdaagse Coming Out Dag activiteiten in de regio. Aansluitend heb ik de fototentoonstelling ‘I believe I am gay’ over gelovige LHBTI's geopend. Deze tentoonstelling is in de etalage van het ministerie van OCW te bezichtigen tot de eerste week van november. Op Coming Out Dag 11 oktober spreek ik bij de bijeenkomst van Workplace Pride over de link tussen gender en seksualiteit en wat dit betekent op de werkvloer. Op het Ministerie van OCW is er op 11 oktober ook een lunchlezing over ‘religie en homoseksualiteit’. En last but not least hangt de regenboogvlag bij het Ministerie van OCW vanaf 7 oktober.

Wat zijn mijlpalen geweest in de afgelopen jaren als het gaat om het lokale LHBT-beleid?

Het is heel goed om te zien dat regenboogsteden zich zichtbaar inzetten op de verbetering van sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI's. Zo vind ik het heel waardevol dat bijvoorbeeld de drie Zeeuwse regenboogsteden hebben gekozen voor een brede samenwerking met het ‘LHBT-netwerk Zeeland’ op onderwerpen als geloof, ouderen en het onderwijs. En in Den Haag werken de Haagse voetbal- en hockeyverenigingen samen om te zorgen dat echt iedereen zich thuis voelt bij de clubs. Het geeft ook heel goed aan dat steden het belangrijk vinden dat LHBTI’s zich binnen de gemeente veilig voelen en geaccepteerd worden. Dat zij niet buitengesloten mogen worden. En dat gemeenten eraan hechten dat LHBTI’s mee kunnen doen aan sportverenigingen en veilig naar een café of naar de bioscoop moeten kunnen gaan.

De groei van het aantal regenboogsteden geeft ook aan hoe succesvol deze regenboogsteden de samenwerking vinden. We zijn van 18 koplopergemeenten in 2008 gegaan naar 44 regenboogsteden. En nog steeds melden gemeenten zich aan bij OCW vanuit de wens om samen te werken met LHBTI’s organisaties in hun regio.

Hoe ziet u de voortgang van het Regenboogstedenprogramma?

Emancipatie is per definitie een proces van binnenuit dat continu onderhoud vergt. Daarom ben ik blij dat ik de samenwerking met de regenboogsteden kan verlengen tot eind 2017. De Regenboogsteden die sinds 2015 betrokken zijn, ontvangen hierover binnenkort bericht.