Common Grounds met inclusieve werkgevers

Campus Woudhuis

‘Werken is belangrijk voor je levensgeluk, ook als je een beperking hebt. Campus Woudhuis geeft mensen met een beperking de mogelijkheid een bijdrage te leveren en zich te ontwikkelen.’ Initiatiefnemer van dit leerwerkbedrijf, Jaap Berends, brengt met diverse partners op het landgoed het inclusief werkgeverschap in praktijk. Lees meer over Campus Woudhuis: