Contact in Coronatijd 

1 juli 2020

Het was zo’n typische drukke donderdag, 12 maart jongstleden. Wat ik me nog herinner, was dat ik gekscherend tegen een collega zei: ‘Tot over een paar maanden.’ Er sluimerde een crisis, maar niemand nog kon bevroeden welke impact COVID-19 op onze samenleving zou hebben.

Alles kwam tot stilstand. Alles? Het leek erop: de treinen kwamen tot stilstand, studeerkamer werd werkkamer, scholen gingen dicht, vliegtuigen bleven aan de grond. Bijna alles kwam tot stilstand. Want ziekte en mantelzorg kunnen niet thuiswerken – die werken altijd al thuis. En van mantelzorg kan je geen vakantie nemen.

Minister De Jonge zei het recent treffend, over de vakantieperiode: ‘Wij kunnen wel op vakantie gaan, maar het virus neemt geen vakantie.’ Dat geldt ook met betrekking tot mantelzorg en ziekte.

Lees verder op Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Dit is een korte versie van een blog van Hans Alderliesten, werkzaam als senior adviseur bij Movisie en tevens coördinator van het coronadossier. Lees verder op de website van Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Contact in Coronatijd