Corona maakt online toegankelijkheid voor gemeenten topprioriteit

9 tips voor een toegankelijke gemeente

28 april 2020

Niet eerder was het voor overheidsorganisaties zo belangrijk om burgers digitaal te bereiken. Een noodzaak die er eigenlijk al langer lag, want juist voor mensen met beperkingen kunnen digitale mogelijkheden een oplossing bieden. Het moment om juist nu de digitale toegang zó op te pakken dat deze ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. Op die manier kan deze crisis ook winst opleveren waarbij recht gedaan wordt aan het VN-verdrag.

Movisie deed in opdracht van de gemeente Amsterdam samen met  Inclusionlab onderzoek naar het verbeteren van de online communicatie voor mensen met beperkingen en formuleerde negen tips voor gemeenten:

  1. Digitalisering heeft grote potentie om de positie van veel mensen met een beperking sterker te maken. Van relatief eenvoudige oplossingen, zoals een teletolk voor doven of een voorleesfunctie voor blinden, tot meer ingewikkelde zaken, zoals het volledig toegankelijk en vindbaar maken van je informatie.
  2. Ga in gesprek met ervaringsdeskundigen en laat ze vanaf het eerste begin meedenken. Wil je als gemeente je online dienstverlening verbeteren? Ga dan (digitaal) in gesprek met ervaringsdeskundigen en laat ze vanaf het eerste begin meedenken. Test ook achteraf wat ze van de dienstverlening vinden.
  3. Blijf investeren in offline dienstverlening. Want hoe goed je online dienstverlening ook is: een deel van de burgers zal hier nooit mee overweg kunnen. Voor hen blijft persoonlijk contact belangrijk. Denk hierbij ook aan inbelmogelijkheden of een telefonisch spreekuur.
  4. Er zijn geen uitgewerkte recepten voor toegankelijke online dienstverlening. De techniek is er, net als wetenschappelijk getoetste adviezen en tips van ervaringsdeskundigen. Maar het blijft een uitdaging om de techniek en adviezen samen te brengen.
  5. Zorg voor eenvoudige en respectvolle taal om te communiceren. Zo werkt de gemeente Amsterdam momenteel aan het project ‘Taal voor allemaal’. Wel eenvoudig taalgebruik, maar géén Jip-en-Janneketaal. Daar profiteert iedereen van.
  6. Online dienstverlening toegankelijk maken is een behoorlijk project. Werk daarom in stappen en stel prioriteiten. Begin met de meest gebruikte en meest belangrijke documenten en diensten. Of draai het om: maak de belangrijke informatie toegankelijk voor iedereen, en laat de overbodige informatie weg.
  7. Het verbeteren van je online toegankelijkheid is deels een organisatorische uitdaging. Als je het echt goed wilt doen als gemeente, moeten alle afdelingen zich bewust zijn van het belang ervan. Daarnaast is het cruciaal dat je als gemeente alle benodigde kennis in huis hebt. Het kan goed werken om intern een boegbeeld aan te wijzen, zoals een directeur of burgemeester. Die kan het onderwerp dan voortdurend op de kaart zetten binnen de organisatie.
  8. De kern van (sociale) toegankelijkheid? Behandel mensen vriendelijk en gelijkwaardig. Hierdoor durven ze vrijer te communiceren. Vaak zit het ’m simpelweg in meer tijd nemen voor mensen. Ook kunnen medewerkers via trainingen oefenen in gesprekstraining.
  9. Digitale technologie ontwikkelt zich snel. Amsterdam zet stevig in op inclusie als maatschappelijk thema. Daarom is een van de adviezen van de experts van de gemeente Amsterdam: creëer een expertisecentrum online toegankelijkheid. Een centrum waar wetenschappers, ervaringsdeskundigen en designers samen online producten ontwerpen die toegankelijk zijn voor iedereen.

Uiteraard gaat inclusie verder dan alleen communicatie. Denk aan de toegankelijkheid van gebouwen en van de openbare ruimte, het openbaar vervoer, de zorg, het onderwijs, de media en de arbeidsmarkt. Want je hebt geen beperking als je omgeving je niet beperkt. En dat vraagt in deze coronatijd om nog meer creatieve oplossingen. Wij denken graag mee!

Meer lezen?

Dit artikel verscheen eerder op movisie.nl. Bekijk het uitgebreide artikel. Meer lezen over digitale inclusie? Kijk op de site van de VNG, of lees meer over inclusie op de site van de gemeente Amsterdam.
 

Coronadosssier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die Movisie kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.

Naar het dossier