Coronacrisis: tips en ideeën uit de praktijk bij heropening dagbestedingslocaties

10 juni 2020

Getapete looproutes op de grond, instructieposters, koffie laten schenken door één persoon in wegwerpbekertjes, deelnemers informeren middels brieven en de inzet van digitale leermiddelen. Dit is een greep uit de tips en ideeën die de praktijk noemt voor het heropenen van dagbestedingslocaties in deze tijd.

In een eerder artikel deelden wij een lijst met handleidingen, protocollen en richtlijnen die kunnen helpen bij een dergelijke heropening. We gaan daar in dit artikel dieper op in met aanvullende tips uit de praktijk.

In deze fase van de crisis blijft het voor sociaal professionals en gemeenten een zoektocht. Een zoektocht naar het vinden van passende manieren voor het (her)openen van dagbestedingslocaties, het bieden van passende zorg aan deelnemers en tegelijkertijd rekening houden met de maatregelen van het RIVM. Het vraagt om een nieuwe manier van organiseren en ondersteunen van gemeentes en sociaal professionals. Daarom gaat deze fase gepaard met een verscheidenheid aan praktische en organisatorische vragen. Hoe bewaren we de anderhalve meter afstand? En wie draagt welke verantwoordelijkheid?

Wil je graag leren van andere professionals en dagbesteding tijdens deze crisis? Sluit dan aan bij één van onze online bijeenkomsten, waarin we met verschillende mensen uit het veld ideeën en ervaringen uitwisselen. Heb je ideeën, tips of ervaringen die je graag met ons wilt delen? Stuur dan een mail naar Elly Ijland

Anderhalve meter

Het bewaren van anderhalve meter afstand blijkt in de praktijk lastiger dan in eerste instantie werd gedacht. Voor sommige deelnemers is het moeilijk om te begrijpen waarom de afstand bewaard moet worden en hoe anderhalve meter er in de praktijk uit ziet. Het is goed om ten eerste af te wegen of een fysieke ontmoeting noodzakelijk is. Het afwegingskader hiervoor wordt kort uitgelegd in dit filmpje. De behoefte van mensen aan ontmoeting is in de afgelopen tijd behoorlijk helder geworden.

Het is van belang dat begeleiders en deelnemers bij fysieke ontmoeting gestimuleerd worden om gepaste afstand te bewaren. Praktijkvoorbeelden laten zien dat dit kan door het ophangen van posters, het markeren van looproutes en het markeren van plekken waar wel en niet gezeten mag worden. Omdat het voor sommige deelnemers en cliënten moeilijk is om die exacte afmeting in te schatten, kun je deelnemers een voorwerp meegeven met een lengte van anderhalve meter. Groepsmomenten zoals pauzes met lunch en koffie kunnen op gepaste wijze door blijven gaan. Zo kan één persoon de koffie en thee klaarzetten in wegwerpbekertjes, waarna de deelnemers één voor één met gepaste afstand een bekertje kunnen pakken.

Bij sommige deelnemers is fysiek contact in de ondersteuning onvermijdelijk. Zoals in lijn is met de maatregelen van het RIVM blijven zieke deelnemers, cliënten en begeleiders thuis. Vertoont een deelnemer of begeleider geen symptomen, dan is contact mogelijk mits iedereen zich aan de hygiëne-maatregelen houdt. Dat betekent dat een mondkapje, handschoenen en regelmatig desinfecteren noodzakelijk zijn.

Wie draagt welke verantwoordelijkheid?

Continuering van zorg en ondersteuning zijn het uitgangspunt, waarbij de richtlijnen voor dagbesteding van het ministerie van VWS en de maatregelen van het RIVM sturing geven. Zo dienen aanbieders zorg te blijven bieden aan deelnemers en cliënten en blijven gemeentes deze zorg vergoeden. In deze fase waarin ondersteuning steeds meer fysiek geboden kan worden, is het van belang dat betrokken partijen met elkaar in gesprek blijven. Neem hierin initiatief en verantwoordelijkheid waar kan. De handreiking van Sociaal Werk Nederland kan hier handvatten voor bieden. Om te voorkomen dat onduidelijk is wie aansprakelijk is voor welke gebeurtenis, is het goed om heldere protocollen te formuleren. Daarnaast is het belangrijk om verwachtingen bij ieder helder te krijgen. Zo heeft Thuisbij protocollen opgesteld en deze openbaar gesteld. Hier vind je verschillende situaties, waaronder een coronaprotocol rondom de verantwoordelijkheden van vrijwilligers.

Alternatieven

Deze tijd laat ons zien dat er meer mogelijk is dan in eerste instantie werd gedacht. Dat blijkt ook uit de tal van alternatieven die in korte tijd zijn bedacht voor dagactiviteiten. Digitaal communiceren nam een vogelvlucht en het gebruik van apps en andere digitale leervolgsystemen wordt steeds meer benut. Lees hier ons artikel over alternatieven van dagactiviteiten als handvat voor jouw organisatie.

Onlangs hebben LSA Bewoners en KNHM Foundation een online bijeenkomst georganiseerd, waarin een casevoorbeeld is besproken met drie experts. Lees het verslag van aanvullende tips hier.

Coronadosssier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die Movisie kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.

Naar het dossier