Coronavirus en artikelen debatsite Sociale Vraagstukken

18 maart 2020

Op de debatsite socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.

‘Coronacrisis vraagt niet alleen medisch, maar ook sociaal antwoord’

Hoe komen de besluiten van werkers in een wijkteam tot stand? Werken ze vanuit een visie? En kan het ook beter, bedachtzamer en vakbekwamer? Marcel Spierts en Sanneke Verweij deden daar voor Movisie onderzoek naar in twee verschillende wijkteams. Wat leert ons dat in tijden van corona? Zelfstandig onderzoeker en publicist Marcel Spierts licht toe.

Lees verder

Beeldbellen of angstig afwachten

Ondanks de afgekondigde sociale onthouding vanwege het corona-virus kunnen psychische en psychiatrische behandelingen via een systeem van beeldbellen gewoon doorgaan, zegt klinisch psycholoog Jan Derksen. Minder gelukkig zijn de mensen in een psychiatrische inrichting, voor hen is geen ‘escape’ mogelijk, vreest hoogleraar Philippe Delespaul.

Lees verder

Beperk de financiële gevolgen van corona voor kwetsbare mensen

Mensen met schulden hebben vaak te maken met automatische systemen van schuldinning en inkomensderving. Nu door corona huisbezoeken onwenselijk zijn en de schuldhulpverlening in het gedrang komt, moeten ook die systemen stopgezet worden, betoogt ervaringsdeskundige Marc Mulder.

Lees verder

Contact en verbondenheid met ouderen in coronatijden

De regering vraagt ons om hulp bij tegen verdere verspreiding van het corona-virus. We dienen ons ‘sociaal te onthouden.’ Het gevaar bestaat dat vooral ouderen daardoor vereenzamen. Hoogleraren Tineke Abma en Theo van Tilburg vertellen hoe we dat kunnen voorkomen.

Lees verder

Coronadosssier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die Movisie kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.

Naar het dossier