Cursus biedt cliënten voedselbanken nieuw perspectief

31 mei 2016

Acht voedselbanken in Nederland doen mee aan het project ‘Wat aandacht krijgt, dat groeit’ dat door Movisie is opgezet. Zij bieden hun klanten samen met welzijnsorganisaties een cursus waarmee ze grote en kleine stappen leren zetten in hun leven. De projecten vinden plaats in Amersfoort, Delft, Doetinchem, Hellendoorn, Hoogezand, Rivierenland, Steenwijkerland en Zwijndrecht.

Els Hofman, projectleider van Movisie: 'We krijgen veel positieve reacties van deelnemende voedselbanken en van hun klanten. De cursus leert hen meer zelfredzaam te zijn, op zoek te gaan naar hun energie en motivatie en biedt een impuls om hun situatie te verbeteren. Echt een waardevol cadeau, hoorden we van hen terug. Daarnaast is er ook een goede samenwerking tussen voedselbank en lokale organisaties op gang gekomen. Zij kunnen dit nu overnemen van Movisie. Ook dat is voor ons een belangrijk resultaat van dit project!'

Positiever denken

Het project is in 2014 met vijf voedselbanken gestart en de resultaten zijn gemonitord. Veel cliënten gaven toen aan dat de training hen goed had gedaan. Ze hadden niet alleen meer kennis en kunde opgedaan, maar ook meer zelfvertrouwen gekregen. Het zelfstigma ‘ik hoor er niet bij’ was vaak weg. ‘Nu durf ik te praten met mensen die ik niet ken’, vertelde één van de klanten. Ook konden deelnemers na afloop formuleren waar ze verder aan willen werken. Ze hebben doelen gesteld en nagedacht over welke richting ze uit willen. Daarnaast hebben de bijeenkomsten bijgedragen aan een andere, positievere houding, meer zicht op hun talenten en zelfvertrouwen. Zie ook het artikel 'Zes lessen uit de praktijk van de voedselbank'.

Samenwerking met lokale organisaties

Het project heeft in 2015 een vervolg gekregen bij acht voedselbanken, waarbij de lokale organisaties nadrukkelijker werden betrokken bij het traject. Want ook de onderlinge netwerkopbouw is in de eerste fase waardevol gebleken. De voedselbanken bieden de cursus aan en zorgen zelf voor de werving onder hun klanten. Daarvoor krijgen zij zelf ook een training. Lokale (welzijns)organisaties verzorgen de bijeenkomsten en krijgen daarvoor scholing, begeleiding en materialen vanuit Movisie. Het project wordt gesubsidieerd door het VSB Fonds en Kansfonds.

Talenten

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin een aantal onderwerpen besproken worden, zoals: Waar wil ik zelf naar toe? Wat zijn mijn talenten? Hoe neem ik de leiding over mijn eigen leven? Hoe zorg ik goed voor mezelf? en Wat gaan we er uiteindelijk mee doen? Het volgen van de training geeft klanten van de voedselbank een doel, structuur en de motivatie om iets aan te pakken in hun leven.

Reportage Voedselbank Rivierland

TV Gelderland heeft in mei 2016 een reportage uitgezonden over het project waarin twee cliënten van Voedselbank Rivierland vertellen over hun ervaringen. 'De training heeft mijn leven veranderd'. Benieuwd? Kijk het fragment (4 minuten) terug.

Cursisten in de gemeente Hellendoorn

In onderstaand filmpje (7 minuten) zien we deelnemers aan de cursus in de gemeente Hellendoorn aan het werk. De cursus werd gegeven door welzijnsorganisatie De Welle. Eén van de cursisten vertelt over de enorme impact die de cursus heeft gehad op haar leven.

Over de monitor
Download de monitor over de eerste projectfase: ‘De voordelen voor klanten van trainingen bij de voedselbank’ (pdf). Meer informatie over het project: Els Hofman (e.hofman@movisie.nl of 030 789 20 25). Meer informatie over de monitor: Silke van Arum (s.vanarum@movisie.nl of 030 789 20 22).