Daalt het aantal vrijwilligers in Nederland?

De cijfers op een rij

1 mei 2015

In de pers is er veel aandacht voor het nieuwste VU-onderzoek Geven in Nederland 2015. Voor het eerst zou er sprake zijn van een forse afname van het aantal vrijwilligers. Is er daadwerkelijk sprake van een daling of blijft het aantal vrijwilligers min of meer constant? We zetten de feiten op een rij.

Volgens het VU-onderzoek Geven in Nederland 2015 dat op 23 april is verschenen, is het percentage Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet afgenomen. In 2010 deed nog 41% vrijwilligerswerk, in 2014 is dat gedaald naar 37%. Voor het eerst sinds de start van Geven in Nederland in 2002 is er sprake van een substantiële daling en zakt het aantal vrijwilligers ruim onder de grens van 40%. Ook het aantal uren dat vrijwilligers gemiddeld actief zijn is afgenomen, van 21 naar 18 uur per maand. 

Aantal vrijwilligers daalt van 41% naar 37%, aantal uren dat zij actief zijn van 21 naar 18 uur

De terugloop in het aantal vrijwilligers en het aantal uren dat vrijwilligers zich inzetten wordt volgens Geven in Nederland voor een belangrijk deel veroorzaakt door het toenemende beroep van de overheid op burgers om informele hulp en mantelzorg te verlenen aan buren, familie en vrienden.

CBS: geen grote veranderingen

De meest recente cijfers van het CBS over 2013 zijn minder drastisch. Volgens het CBS deed in dat jaar 49% van de Nederlanders vrijwilligerswerk. Een kleine daling van 1% ten opzichte van voorgaande jaren. De cijfers van CBS laten zien dat mannen minder vrijwilligerswerk voor de sport- en hobbyclub, de culturele vereniging en de verzorging zijn gaan doen. Het aantal vrouwen dat vrijwilligerswerk doet, is gelijk gebleven.

Ella Vogelaar, voorzitter NOV: 'Het aantal vrijwilligers in Nederland blijft stabiel'

De CBS cijfers van de informele hulp laten zien dat daar wel voor zowel mannen als vrouwen een lichte stijging in 2013 plaatsvindt. Volgens oud-minister Ella Vogelaar, voorzitter van vrijwilligerskoepel NOV blijft het vrijwilligerswerk in Nederland dan ook stabiel.

Hoe komt het dat de cijfers per onderzoek verschillen?

De uitkomsten blijken afhankelijk van de vraagstelling en timing van het onderzoek. Movisie heeft daarom alle relevante cijfers uit de verschillende onderzoeken van zowel SCP, CBS als de VU op een rij gezet. Ook vindt u in dit overzicht meer informatie over wie de vrijwilligers zijn, wat ze doen en waarom. Dit overzicht wordt minstens eenmaal per jaar geactualiseerd. Bekijk het overzicht