Daalt het aantal vrijwilligers in Nederland?

De cijfers op een rij
artikel - 1 mei 2015
Daalt het aantal vrijwilligers in Nederland?

In de pers is er veel aandacht voor het nieuwste VU-onderzoek Geven in Nederland 2015. Voor het eerst zou er sprake zijn van een forse afname van het aantal vrijwilligers. Is er daadwerkelijk sprake van een daling of blijft het aantal vrijwilligers min of meer constant? We zetten de feiten op een rij.

Volgens het VU-onderzoek Geven in Nederland 2015 dat op 23 april is verschenen, is het percentage Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet afgenomen. In 2010 deed nog 41% vrijwilligerswerk, in 2014 is dat gedaald naar 37%. Voor het eerst sinds de start van Geven in Nederland in 2002 is er sprake van een substantiële daling en zakt het aantal vrijwilligers ruim onder de grens van 40%. Ook het aantal uren dat vrijwilligers gemiddeld actief zijn is afgenomen, van 21 naar 18 uur per maand. 

Aantal vrijwilligers daalt van 41% naar 37%, aantal uren dat zij actief zijn van 21 naar 18 uur

De terugloop in het aantal vrijwilligers en het aantal uren dat vrijwilligers zich inzetten wordt volgens Geven in Nederland voor een belangrijk deel veroorzaakt door het toenemende beroep van de overheid op burgers om informele hulp en mantelzorg te verlenen aan buren, familie en vrienden.

CBS: geen grote veranderingen

De meest recente cijfers van het CBS over 2013 zijn minder drastisch. Volgens het CBS deed in dat jaar 49% van de Nederlanders vrijwilligerswerk. Een kleine daling van 1% ten opzichte van voorgaande jaren. De cijfers van CBS laten zien dat mannen minder vrijwilligerswerk voor de sport- en hobbyclub, de culturele vereniging en de verzorging zijn gaan doen. Het aantal vrouwen dat vrijwilligerswerk doet, is gelijk gebleven.

Ella Vogelaar, voorzitter NOV: 'Het aantal vrijwilligers in Nederland blijft stabiel'

De CBS cijfers van de informele hulp laten zien dat daar wel voor zowel mannen als vrouwen een lichte stijging in 2013 plaatsvindt. Volgens oud-minister Ella Vogelaar, voorzitter van vrijwilligerskoepel NOV blijft het vrijwilligerswerk in Nederland dan ook stabiel.

Hoe komt het dat de cijfers per onderzoek verschillen?

De uitkomsten blijken afhankelijk van de vraagstelling en timing van het onderzoek. Movisie heeft daarom alle relevante cijfers uit de verschillende onderzoeken van zowel SCP, CBS als de VU op een rij gezet. Ook vindt u in dit overzicht meer informatie over wie de vrijwilligers zijn, wat ze doen en waarom. Dit overzicht wordt minstens eenmaal per jaar geactualiseerd. Bekijk het overzicht

Reacties

cijfers zullen gaan dalen. is een betrekkelijk vreemd fenomeen in europa. in 3e wereld landen is het meer een cultuurverschijnsel om hand en spandiensten te doen. In europa is het meer een modeverschijnsel en deze mode raakt steeds meer op de achtergrond. Alles wat gestructureerd verloopt lijkt op echte arbeid. Zeker als het verplicht wordt. Praat er minder over, laat alles natuurlijk verlopen. Vrij-willigers werk is werk dat je uit vrijheid kiest en doet. Verplicht je het dan is het ontduiken van betalen van fatsoenlijk loon en dat is niet wettig. Meer banen, geen verplicht "vrij"-willigers werk meer.

Als het UWV niet meebeweegt met ontwikkelingen in de samenleving zal het aantal vrijwilligers gaan afnemen. Vandaag hoorde ik een casus waarbij het UWV eist dat mensen die bij ons vrijwilligerswerk doen op de middag dat zij vrijwilligerswerk doen beschikbaar moeten blijven voor werk, als zij voor 12 uur diezelfde dag gebeld worden. Men kan niet verwachten dat wij het vrijwilligerswerk zo kunnen organiseren!

Beste Annet

Het UWV lijkt zich in uw voorbeeld halstarrig en weinig flexibel op te stellen. Ik stel voor dat u deze melding doorgeeft aan Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Zij hebben voor dit soort signalen een speciaal meldpunt ingesteld. U vind het via https://www.nov.nl/meldpunt-ww

Reageer op dit artikel

1 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.