Daan de Kort (VVD): 'Wij maken ons zorgen om de middenklasse'

In aanloop naar het bestaanszekerheidsdebat op zondagmiddag 19 november interviewt Movisie kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen over bestaanszekerheid. Vandaag: Daan de Kort (31 jaar), nummer 24 op de lijst van de VVD en sinds zijn 15e visueel beperkt.

Wat onderscheidt de VVD van andere partijen als het gaat om bestaanszekerheid? 

‘Ik denk dat wij ons ook zorgen maken om de middenklasse. De groep werkende armen die groter wordt. Voor hen willen wij lastenverlichting. En wij zien ook een belangrijke rol voor het bedrijfsleven, daar wordt het geld verdiend. Daarmee kunnen we de zwakkeren onderhouden.’ 

Is voor u persoonlijk bestaanszekerheid veranderd sinds u in 2008 - u was 15 jaar – plotseling nog maar voor 4 procent zag? 

‘Zo’n gebeurtenis heeft impact op je hele leven, maar voor mij was het ook een reden om de politiek in te gaan. Ik merkte dat allerlei instanties - met de beste intenties - voor mij gingen invullen hoe ik mijn leven moest inrichten. Daar kan ik niet tegen, en daarom voel ik me ook echt een liberaal.’

Daan de Kort

Heeft u een voorbeeld van zulke bevoogding?

‘Het Blindeninstituut gaf aan dat ik niet meer op het reguliere onderwijs mee zou kunnen. Ik zou naar een andere school moeten en op een lager niveau moeten studeren. Ik denk dan: ja hallo, dat ik nu slechtziend ben betekent toch niet dat mijn intellect opeens naar de knoppen is! Natuurlijk, niet iedereen kan zich meteen aanpassen en dan moet je wel kunnen terugvallen op een fatsoenlijk vangnet.’ 

Aan wie denkt u bij bestaanszekerheid?

‘Ik heb vrienden in de bijstand of die hard werken maar niet kunnen rondkomen. Maar ik heb ook vrienden die het wel goed voor elkaar hebben maar geen woning kunnen vinden.’

Wat is het belangrijkste om deze groepen bij te springen?

‘Het belangrijkste is lastenverlichting. Wij stellen voor de belastingen op energie en gas omlaag te brengen. En voor de werkende armen moeten de lasten op arbeid omlaag, waardoor mensen meer geld overhouden. Dat zijn de twee belangrijkste maatregelen. En wat ik ook belangrijk vind is dat we gemeenten en het UWV meer in positie brengen om mensen die nu nog aan de zijlijn staan met de juiste hulp en begeleiding de stap naar werk te laten maken.’ 

En wat met de groep voor wie dit niet werkt en die maar niet uit de bijstand komt? 

‘Ik ben ook voor 100 procent afgekeurd. Maar ik geloof oprecht dat iedereen talenten heeft. En er zal altijd een groep overblijven voor wie dit allemaal onhaalbaar is. Voor de een is vrijwilligerswerk dan misschien het hoogst haalbare, en een ander kan misschien een baan vinden via een sociaal werkbedrijf of op termijn zelfs bij een reguliere werkgever. En dan kan iemand uiteindelijk toch nog doorgroeien. En zo lang dat allemaal niet werkt moet er hulp en ondersteuning zijn.’

Jullie willen dat er in elke gemeente een bibliotheekvoorziening komt. Dat zou je niet direct verwachten van de VVD. Eerder dat jullie dat aan mensen zelf zouden willen overlaten. 

‘Wij zijn weliswaar de partij van eigen verantwoordelijkheid maar we vinden ook dat een bibliotheek, en ook andere publieke voorzieningen, heel erg kan helpen om te elkaar inspireren en ook bij integratie. Juist in die bibliotheek om de hoek kun je de taal leren. Of kun je voorkomen dat senioren vereenzamen en digitale vaardigheden leren. Wij hebben echt nooit gepleit om dat allemaal weg te doen hoor.’

Meld je aan voor het Movisie-verkiezingsdebat 'Meer dan geld'