Dagactiviteiten in de wijk: vier vernieuwende voorbeelden

Dingen blijven doen die aansluiten bij je wensen en mogelijkheden. Dat is voor ouderen belangrijk om zin te blijven geven aan hun leven. Op dat gebied zijn er mooie dagactiviteiten georganiseerd door verschillende partners, dichtbij en met ouderen.

Dagactiviteiten geven of betekenen dagritme, structuur, ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Daarnaast is het belangrijk als respijtzorg voor partners, ouders of verzorgers. Voor ouderen geldt dat zij hierdoor ook langer thuis kunnen wonen. Door de transities in de zorg en het sociaal domein verandert het aanbod voor ouderen wezenlijk. Meedoen naar vermogen, meer eigen regie, integrale aanpak, samenwerking, in verbinding met de leefomgeving van ouderen en maatwerk zijn daarbij leidraad geworden.

BeterOud maakte vier korte video’s om professionals en beleidsmakers te inspireren en te motiveren om (met elkaar) vernieuwende dagactiviteiten te bedenken die dichtbij en met ouderen worden georganiseerd. Dagactiviteiten die ook toegankelijk zijn zonder indicatie. En waarbij wordt samengewerkt met diverse partners binnen de wijk zodat deze activiteiten onderdeel uitmaken van en aan  sluiten bij het dagelijks leven. De eigen wensen en mogelijkheden van ouderen staan centraal.

Voetballen in Haarlem

Kennemerhart, een grote ouderen zorg- en dienstverlener in de regio Haarlem, werkt samen met sportclub Onze Gezellen en SportSupport Kennemerhart om de activiteiten voor ouderen (met en zonder dementie) in het clubhuis van Onze Gezellen mogelijk te maken. Iedere woensdagmiddag komen ze samen bij Onze Gezellen waar een deel van de ouderen meedoet met Walking Football, o.l.v. een buurtsportcoach en een deel meegaat naar de Zintuigentuin van stichting ZaaiGoed. Vooraf drinken ze altijd allemaal gezamenlijk koffie en na de sportieve of groene activiteit lunchen ze weer gezellig met elkaar. 'Sporten is leuk en daarom heb ik het gedaan’, zegt een deelnemer. De match tussen de vier organisaties is ontstaan binnen het project ‘Sportverenigingen in het sociaal domein’ voortkomend uit de ‘Agenda van de Sport’ van de gemeente Haarlem. Audrey van Schaik, bestuurder Kennermerhart: 'Het is belangrijk om in gedachten te hebben dat de oudere van nu, tot op latere leeftijd, ook al ben je beperkt, de dingen doet die toen en nu belangrijk zijn.'

Kunst en cultuur in Eindhoven

Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven richt zich op ouderen wonen, zorg en welzijn. Vitalis maakt zich sterk voor het verbeteren van de kwaliteit van het dagelijks leven van ouderen. ‘De kunst van gelukkig oud zijn’ is hun motto. Binnen Vitalis is er bijzondere aandacht voor activiteiten en evenementen op het gebied van Kunst en Cultuur en verbinding met de wijk. Op locatie Wilgenhof werken vitale ouderen uit de wijk aan een kunst- en cultuurproject waarmee ze naar de kwetsbare dementerende ouderen van de Wilgenhof gaan. ‘Ze gingen helemaal stralen, de ouderen’, zegt de regisseur.

Ontmoetingskamer Vergeet-me-niet in Tilburg

Sjef van der Klein, in 2018 verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar, brengt bij welzijnsorganisatie ContourdeTwern ouderen in het Tilburgse stadsdeel de Reeshof met elkaar in contact. Bijvoorbeeld in de Ontmoetingskamer ‘Vergeet Me Niet’, een samenwerking met Gezondheidscentrum Reeshof en zorgorganisatie de Wever. Een laagdrempelige inloop in een appartement in de Heyhoef  voor ouderen met een klein netwerk en voor mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie. Mensen met beginnende vergeetachtigheid hebben moeite om mee te blijven doen. Zij ervaren weinig begrip vanuit de buitenwereld. In de ontmoetingskamer voelt iedereen zich welkom en wordt ook open gesproken over dementie. Bezoekers nemen enkele malen per week deel aan activiteiten, van koffie drinken tot spelletjes en naar het winkelcentrum gaan.

Samen koken bij Fier

Mirjam van Buuren van SWOA (stichting welzijn ouderen Arnhem) is projectcoördinator van 'Fier, dagbesteding op maat'. Wanneer je ouder wordt is het soms lastig verbonden te blijven met de samenleving. Sommige dingen gaan steeds moeilijker, maar je bent je talenten en mogelijkheden niet verloren. Je voelt je goed als je iets doet waar je goed in bent en wat er voor jou toe doet. Vraag en behoefte van de oudere staan bij Fier centraal. Ouderen kunnen zelf kiezen voor een activiteit. Bijvoorbeeld voor ‘SAMEN koken’, een samenwerkingsproject met het Kinderwerk Presikhaaf-Oost. Ouderen en kinderen komen om de vier weken bij elkaar om samen te koken om inzicht te krijgen in elkaars (eet)cultuur, wederzijds respect op te bouwen en vooroordelen over elkaar (leeftijd, culturele achtergrond) weg te halen. Veel kinderen in de wijk hebben een migratieachtergrond en veel deelnemers van de dagbesteding weinig contacten in de wijk. Maar hier ontmoeten ze elkaar. Eén van de oudere deelnemers zegt: ‘Ik verlang iedere week naar de woensdag.’