Daklozen en mensen met psychische kwetsbaarheid participeren in de samenleving: voorbeelden gezocht

17 oktober 2019

In samenwerking met Divosa en MIND inventariseert Movisie voorbeelden waarin het goed lukt om mensen uit de doelgroep MOBW (daklozen en mensen met een psychische kwetsbaarheid) te ondersteunen bij het meer laten participeren in de samenleving. Het gaat om participatie in de meest brede betekenis, van vrijwilligerswerk en dagbesteding tot beschut werk en regulier arbeid.

Eén van de doelen van de Meerjarenagenda MOBW is om ervoor te zorgen dat daklozen en mensen met een psychische kwetsbaarheid die beschermd wonen, beter worden ondersteund in het participeren in de samenleving. Bij gemeenten en instellingen worden allerlei initiatieven ontwikkeld om hiervoor de juiste ondersteuning op maat te leveren. We zoeken goede voorbeelden om van elkaar te leren wat goed werkt, waarom en hoe het aangepakt kan worden. Een voorbeeld kan gaan om bijvoorbeeld een innovatieve voorziening, project, samenwerkingsvorm of aanpak. We zijn daarom benieuwd of je een goed voorbeeld kent en waarom je het een goed voorbeeld vindt.

Meld je goede voorbeeld voor 12 november aan via onderstaande button.

Meld je goede voorbeeld aan

Wat doen wij met deze informatie?

Uit alle aangedragen (en reeds bekende initiatieven) wordt een selectie van goede voorbeelden gemaakt. Als je voorbeeld is geselecteerd, nemen we contact op met dit initiatief. We maken een beschrijving op basis van de beschikbare informatie en een (telefonisch) interview met de aanbieder van het project waarin we deze ook om toestemming voor deelname vragen. Ook nemen we contact op met de gemeente en/of deelnemers over dit voorbeeld. Er wordt een rapportage opgesteld met de geselecteerde voorbeelden. Aan de hand van de uitkomsten bepalen we vervolgactiviteiten.

Voor vragen kun je contact opnemen met Ellen van Elswijk (06-55440650).