Danstheaterproject De Vlinder zorgt voor betekenisvol contact tussen mensen

De Vlinder is een theaterproject voor ouderen met als uitgangspunt te werken aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder ouderen. ‘Wij denken dat cultuur daar een hele belangrijke bijdrage aan kan leveren’, aldus Jessica Dijkman van de gemeente Houten.

Theater Aan de Slinger in Houten stroomt vol met deelnemers. Wekelijks repeteren ze onder leiding van een artistiek team, om eind 2020 een voorstelling neer te zetten. ‘Ik vind dansen sowieso leuk, maar wat mij aansprak in dit project is dat er een uitvoering is en dat je het kunt laten zien’, zegt deelneemster Wanda de Jong.

Bekijk de video over De Vlinder

Samen optrekken

Theater Aan de Slinger had een paar incidentele projecten met 65+’ers, maar het theater wilde meer doen. ‘We zijn samen met de gemeente en welzijnsorganisaties aan tafel gaan zitten om samen op te trekken’, vertelt Ellis Scheppink van theater Aan de Slinger. ‘Het verhaal van De Vlinder is een verhaal over Houten vroeger en Houten nu. Welke verhalen er precies in de groepen worden gedeeld, weten wij ook niet. Dat is best spannend! Maar we zien dat er, door de bijeenkomsten, iets ontstaat in een groep. En wij hopen natuurlijk dat deze mensen elkaar vaker gaan zien, of aanhaken bij een volgend project. Of misschien komen ze zelf wel met ideeën over wat ze nog meer zouden willen doen.’

Betekenisvol contact

Jessica Dijkman, beleidsmedewerker Cultuur en Samenleving bij de gemeente Houten vertelt: ‘Bij cultuurprojecten is er heel snel betekenisvol contact tussen deelnemers. En dat is waardevol. Op individueel niveau kunnen we al wel zeggen dat het echt iets gaat betekenen voor mensen. En wat werkt in dit project, willen we ook graag verder verspreiden. Dat willen we bereiken door het leer- en werktraject. Alle kennis en ervaring die we hier met elkaar op doen, delen we weer.’ Saskia van Grinsven, adviseur bij Movisie: ‘We weten dat als je als doel hebt om eenzaamheid te verminderen, je in je aanpak in moet zetten op het faciliteren van ontmoeting tussen ouderen.’

Congres Doen wat werkt in het sociaal domein

Danstheater De Vlinder is één van de praktijkvoorbeelden op het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseren. Het congres wordt twee keer georganiseerd: op 10 maart in Zwolle en op 24 maart in Eindhoven.

Het mooie van de samenwerking tussen alle partijen is dat iedereen bijdraagt vanuit zijn eigen competentie. De gemeente maakt het mogelijk en denkt actief mee, de welzijnsorganisatie kent de doelgroep erg goed, het theater is bekend met de artistieke inhoud en Movisie voegt het lerende en onderzoekende element toe.

Kwaliteitsslag

Saskia van Grinsven: ‘Van bewegen is bekend dat het bijdraagt aan je fysieke gezondheid, maar vaak ook aan je mentale gezondheid. Het is een middel om in je kracht te staan, in plaats van te kijken naar de problemen. We doen een 0-meting en een eindmeting met de ouderen. En daarmee hopen we in beeld te krijgen wat deelname aan het project hun oplevert. Daarnaast kijken we mee met een projectteam en brengen we kennis over wat werkt in. Daarmee krijgt de projectaanpak nog een kwaliteitsslag.’

Wanda de Jong: ‘Door theaterproject De Vlinder raak je verbonden met mensen die je niet kent, men heeft daar behoefte aan. Er is veel eenzaamheid, ook in Houten, maar dat moet je voorkomen. Met theaterproject De Vlinder ben ik deel van een proces en daar wordt ik wel heel blij van.’