Van Dantzig-penning 2019 voor Tea Hol, directeur LVAK

6 november 2019

Directeur van de Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) Tea Hol ontvangt de Van Dantzig-penning 2019 voor haar inzet voor de aanpak van kindermishandeling. De LVAK heeft zich, op initiatief van Hol, over meerdere sectoren verspreid: onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke zorg. Haar werk is van groot belang voor de aanpak van kindermishandeling.

Per jaar worden er 120.000 kinderen mishandeld in Nederland. Vanaf de oprichting van de LVAK in 2012 toonde Tea Hol een daadkrachtige visie op de problematiek van kindermishandeling. Ze voerde vele acties uit om professionals in het veld te ondersteunen, zodat zij durven te handelen als er vermoedens zijn van kindermishandeling. Door een groot netwerk te bouwen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling heeft ze gezorgd voor een olievlek, zodat in relatief korte tijd heel veel professionals getraind zijn.

Lef, liefde en lange adem

Bij het uitreiken van de penning hanteert de jury het ‘lef-liefde-en-een-lange-adem-criterium’. Voor Hol geldt hierbij dat zij werkt vanuit haar passie voor het kwetsbare kind en vanuit haar overtuiging dat het mogelijk is de leefwereld van deze kinderen te verbeteren. Ze gelooft er in dat er altijd iemand is die het verschil kan maken.

Uitreiking

De Van Dantzig-penning is een onderscheiding  voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de aanpak van kindermishandeling. De penning – genoemd naar de psychiater Andries Van Dantzig oprichter van Relectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling RAAK – wordt op 14 november aan Tea Hol uitgereikt tijdens het symposium De Agenda van het Sociaal Werk in de Jacobikerk te Utrecht.

Meld je aan voor de Agenda van het Sociaal Werk