Databank Effectieve sociale interventies actueler dan ooit

Tien jaar geleden groeide de behoefte om sociale interventies een meer wetenschappelijke basis te geven. Movisie kreeg de opdracht van het ministerie van VWS om systematisch aandacht te gaan besteden aan bewijsvoering ten aanzien van de effectiviteit van sociale interventies. De oprichting van een databank Effectieve sociale interventies was hier onderdeel van. Radboud Engbersen, expert sociaal domein was vanaf de start betrokken. Met andere betrokkenen kijk hij terug én vooruit.

Wil van der Steuijt was in die tijd werkzaam bij de Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO). 'Waarom VWS het Movisie-initiatief steunde? De komst van de Wmo in 2007!' Ze vertelt dat een aantal VWS-collega's toen een houding hadden van 'we zijn klaar' nadat de Wmo het staatsblad had gehaald, maar anderen realiseerden zich dat een wet stond of viel met de uitvoering. Gemeenten hadden sterk op de sociale sector bezuinigd en het welzijnswerk stond niet te boek als gezaghebbende professie. Vandaar dat DMO het initiatief van Movisie van harte omhelsde.

Kloof

Er kwam een Wmo-programma Beter in Meedoen dat vanuit VWS werd ondersteund en door het Verwey-Jonker instituut en Movisie uitgevoerd. In het startdocument van dit programma (juni 2008) wordt een programmalijn 'effectieve interventies evidence based' en een digitale databank aangekondigd. Van der Steuijt: 'Dat was hoog nodig!' Ze zag in de jaren erna een groeiende aandacht voor wat werkt en voor kwaliteitsverbetering binnen de sociale professies, mede door de samenwerking met hogescholen in de Wmo-werkplaatsen (tegenwoordig de Werkplaatsen Sociaal Domein). Steuijt prijst 'het sleurwerk' van de betrokken lectoren. Niettemin stelt ze vast dat er een kloof bleef bestaan tussen kennisontwikkeling en de toepassing ervan in de praktijk.

Stimuleringsprogramma

Ze verwijst naar het advies van de Gezondheidsraad Sociaal werk op solide basis uit 2014, gemaakt op verzoek van VWS. Het advies signaleert dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening van sociaal werkers achtergebleven is bij de verwachtingen. Vandaar de aanbeveling om de beoefening van het vak naar een hoger niveau te tillen, onder andere door een gerichte investering in een meerjarig, goed georganiseerd stimuleringsprogramma vanuit de rijksoverheid en door een stevige beroepsorganisatie van de sociaal werkers. Van der Steuijt maakte deel uit van de commissie die het advies opstelde. Vlak voor de officiële overhandiging van het advies ging ze met pensioen. Die aanbevelingen zijn tot haar spijt nooit geconcretiseerd, ondanks de enorme relevantie na de decentralisaties in het sociaal domein. Van der Steuijt: 'De noodzaak van investeren in een effectieve eerste lijn is alleen maar toegenomen.'

E-magazine 10 jaar databank Effectieve sociale interventies

E-magazine 10 jaar databank Effectieve sociale interventies

Radboud Engbersen, expert sociaal domein bij Movisie, schreef dit artikel voor het e-magazine dat is gemaakt ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de databank Effectieve sociale interventies in 2020. Naast Wil van der Steuijt komen ook Marijke Booijink van Movisie, oud-Movisie medewerker Astrid van der Kooij, Jan Steyaert en Anne Goossensen aan het woord.

Lees volledig artikel in het e-magazine