Databank Bij- en nascholing Meldcode

Vraag en aanbod dichter bij elkaar
artikel - 6 februari 2014
Afbeelding bij Databank Bij- en nascholing Meldcode

Sinds 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Bijna 1,5 miljoen (aankomende) professionals zijn verplicht om met het stappenplan van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken. Bij- of nascholing is vaak nodig. De Databank Bij- en nascholing Meldcode helpt om een juiste keuze te maken uit het aanbod. Vraag en aanbod komen hier bij elkaar.

Veel professionals blijken behoefte te hebben aan bijscholing. Over signalering en bespreekbaar maken van geweld in afhankelijkheidsrelaties, over het werken met het stappenplan en over de implementatie van de meldcode. Er is vaak sprake van ‘handelingsverlegenheid’. De databank bij- en nascholing Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling brengt aanbieders en afnemers van trainingen over huiselijk geweld en kindermishandeling met elkaar in contact.

Snel vinden

Zoekt u een scholing over bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld, handelen volgens de meldcode op het gebied van kindermishandeling of signaleren van seksueel geweld? In de databank vindt u de scholing die u nodig hebt om uw professionals te ondersteunen om met het stappenplan van de verplichte meldcode te gaan werken. De uitgebreide zoekfunctie  en de tips op de site maken dat u snel het scholingsaanbod vindt dat u nodig hebt. U kunt zoeken op onderwerp, regio, sector, doelgroep en opleidingsniveau.

4 vragen over de meldcode en databank

Anoushka Boet, adviseur en projectleider Huiselijk en Seksueel geweld & Veiligheid bij Movisie, stelde 4 vragen aan Marianne Quax. Marianne Quax is werkzaam als trainer/coach en gecertificeerd trainer VWS Module Werken met de meldcode.

Wat zijn jouw ervaringen met de meldcode?

“Ik ben heel blij met de meldcode. Ik merk dat de meldcode professionals in hun dagelijkse praktijk houvast biedt en structuur geeft aan hun handelen. Het gaat om professionals die elke dag met hun poten in de klei staan en een antwoord willen op de dagelijkse vragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling waar ze tegenaan lopen. De Wet meldcode geeft die antwoorden".

Gebruik je zintuigen; wat heb je gehoord, wat heb je gezien, wat heb je geroken?

Wat is nodig om als professional met de meldcode aan de slag te gaan?

“De meldcode is geen afvinklijstje. Het blijft mensenwerk. Om de meldcode in de vingers te krijgen is het noodzaak om vragen en dilemma’s waar je in de praktijk tegenaan loopt, uit te wisselen. Je moet oefenen op welke manier je signalen onder woorden brengt en leren om de kaarten op tafel te leggen. Dan gaat de meldcode voor professionals pas echt leven. In trainingen zie ik bijvoorbeeld dat veel professionals moeten wennen aan het werken met het stappenplan van de meldcode. Vaak interpreteren professionals signalen te snel. Ik leer ze telkens terug te gaan naar de stappen van de meldcode. Ik zeg dan: “Hou je bij stap 1. Gebruik je zintuigen; wat heb je gehoord, wat heb je gezien, wat heb je geroken? Schrijf de signalen objectief op.” De stappen van de meldcode zorgen dat ze zorgvuldiger gaan signaleren en eerder handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.”

Wat is jouw ervaring met de databank?

“Een aantal organisaties klopten via de databank bij mij aan voor bij- en nascholing in het kader van de meldcode. Zo heb ik bij Zorggroep Ter Weel trainingen verzorgd rond het thema ouderen in veilige handen, met aandacht voor de meldcode. Voor een Zeeuwse vrijwilligersorganisatie heb ik alle coördinatoren getraind, zodat ze met een beetje hulp zelf de meldcode op maat konden maken.“

Met een paar klikken wordt snel zichtbaar welk aanbod bij jouw vraag past

Heb je tips voor organisaties die op zoek zijn naar scholingsaanbod rondom de meldcode?

“Ik raad organisaties van harte aan om eens een kijkje te nemen in de databank. Helemaal nu de wet meldcode een feit is. Via de databank vind je als organisatie snel het scholingsaanbod dat je zoekt. In de databank staan alleen gecertificeerde trainers. Kwaliteit is gegarandeerd. Je kunt gericht zoeken. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een training voor professionals in de ouderenzorg, dan wordt met een paar klikken snel zichtbaar welk aanbod bij jouw vraag past.“

Vraag en aanbod dichter bij elkaar

In de databank vindt u op dit moment 167 trainingen van 83 aanbieders uit alle regio’s, waaronder de trainers van de VWS-Module ‘Werken met een meldcode’. Per maand bezoeken ruim 4.000 mensen de databank. Heeft u vragen over het vinden van het juiste bij- en nascholingsaanbod of het gebruik van de Databank Bij- en nascholing Meldcode, dan kunt u contact opnemen met Anoushka Boet.

Reacties

Mijn naam is Margien Lubbers, ik ben aandachtsfunctionaris meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van een kinderopvangorganisatie Drieluik Kinderopvang. Dat wil zeggen van kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau.
Ik ben op zoek naar een scholing in de buurt van Coevorden/ Hoogeveen/ Emmen (Drenthe)
Wat praktijk gericht is. Er komen signalen op mijn pad via leidsters/ gastouders. Ik voer dan gesprekken om een en ander in goed banen te leiden. Gelukkig lukt het nog steeds op dze manier, om achter de schermen gastouders en ped. medewerkers tips en tools te geven.
Maar toch heb ik behoefte aan een bijscholing. Wat wanneer er echt iets aan de hand is. Ik heb daar (gelukkig) geen ervaring mee. Wat mij opvalt, las ik op de site kijk. Er zijn voldoende cursussen maar niet echt toegespitst op de kinderopvang. Bovendien zijn veel cursussen echt duur. In deze zware tijden voor de kinderopvang is daar natuurlijk weinig geld voor. Graag hoor ik van u.

Per email is gereageerd op bovenstaande vraag.

Bent u ook op zoek naar trainingen rondom meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in een bepaalde sector of regio?
Via de databank kunt u per regio en sector trainers zoeken: http://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/databank_bij_en_nascholing_meldcode

Reageer op dit artikel

16 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.