Dement maar geen cliënt

Odensehuis wint de Movisie Participatieprijs
artikel - 6 februari 2015
Dement maar geen cliënt

Het Odensehuis in Amsterdam is de winnaar van de Movisie Participatieprijs. Het is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten en vrijwilligers. ‘We vinden elkaar in onze eigen kracht. Dementen vallen niet in een cliëntenrol.’

Het Odensehuis is een initiatief van betrokken burgers, die met elkaar een plek creëren voor en met mensen met beginnende dementie. Een formele indicatie is niet nodig, iedereen kan meedoen. Familie, naasten, enthousiaste buurtbewoners en niet in de laatste plaats: dementerenden. Het Odensehuis heeft vorige week de Movisie Participatieprijs gewonnen. Bep van Oostrom is de enige betaalde kracht in het Odensehuis: ‘We laten mensen met dementie in hun eigen kracht’.

Dementerenden

In 2009 werd het eerste Odensehuis geopend in Amsterdam-Zuid. Het was een initiatief van naasten van beginnend dementerenden, die geconfronteerd werden met het gebrek aan een plek voor hun dierbaren, die tussen het moment van de diagnose en het moment van intensieve zorg nog een leven zoeken. De groep betrokken burgers vond inspiratie in een ontmoetingscentrum in Odense in Denemarken. En nam het concept mee terug naar Amsterdam.

Participatieprijs

Het thema van de Movisie Participatieprijs dit jaar was: ‘Het nieuwe verdelen’, hoe kunnen mensen, werk, zorg, huishouden, vrijwilligerswerk en andere activiteiten combineren? Het Odensehuis biedt een plek én een stem aan mensen met dementie, aan mantelzorgers en aan familie en vrienden. Het huis is een centrum van ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. ‘Het is een aanpak die past bij de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Dit concept verdient navolging’, aldus de jury.

Eigen kracht

‘Uniek is dat mensen met dementie in het huis op hun kracht worden aangesproken’, zegt Bep van Oostrom, coördinator van het Odensehuis en enige betaalde kracht. ‘Ze werken mee als vrijwilliger en zijn op die manier waardevol voor een ander. Ze kunnen iets betekenen en dat houdt hen langer zelfstandig en vol zelfvertrouwen.’

Vrijwilligers

Hoe kan een Odensehuis met alle naasten, familie, en vrijwilligers door elkaar zo goed draaien? ‘Ingewikkeld? Dat valt wel mee’, volgens Van Oostrom. ‘De sfeer die onze vrijwilligers meenemen, is belangrijk. En je moet open staan voor de buurt. Maak in de wijk bekend wat je doet in het huis. Er heerst nog best een taboe op dementie, mensen lopen er met een boogje omheen. Daarnaast moet je natuurlijk ook de financiën goed regelen. Wij worden tot 2017 gefinancierd vanuit de Wmo door de gemeente Amsterdam. Met een kleine vrijwillige bijdrage van de deelnemers organiseren we activiteiten. Voor bijeenkomsten die specifieke professionaliteit vereisen, zoals het lotgenotencontact, huren we professionals in.’

Movisie Participatieprijs 2014
De tweede prijs gaat naar Smart Mama Coaching van Stichting Steunpunt Studerende Moeders. De Stichting helpt alleenstaande en jonge moeders bij het vinden en combineren van scholing, stage en economische zelfstandigheid met het moederschap.
De derde prijs gaat naar Trotse Zonen Trotse Vaders van Cardea in Leiden. Het initiatief richt zich op het bevorderen van de betrokkenheid van vaders bij hun zonen. De zonen kunnen dit later in hun eigen vaderschap voortzetten.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Zorg + Welzijn.