Denk mee over de kennisbundel Verward in de wijk

17 januari 2019

Verward gedrag is een toenemend probleem, voor mensen zelf, de maatschappij en ook voor hulpverleners. Kennis over verward gedrag wordt daarom steeds belangrijker. Samen met Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde, Hogeschool Rotterdam, Laurens, en Vilans ontwikkelde Movisie de kennisbundel Verward in de wijk. De bundel biedt hulpverleners veel informatie over ziektebeelden, de omgang met verward gedrag en organisatie van zorg. We vragen jouw mening over de pilotversie.

We willen graag weten hoe de kennisbundel wordt gebruikt en wat de ervaringen zijn. Daarom nodigen we hulpverleners, ervaringsdeskundigen, docenten en studenten uit om hun ervaringen te delen. Op basis daarvan wordt de kennisbundel eventueel aangepast en de definitieve versie in het tweede kwartaal van 2019 beschikbaar gesteld.

Bekijk de kennisbundel

Kennis, organisatie en gedrag

In de kennisbundel komen de elementen kennis, organisatie en gedrag aan bod. Zoals: het herkennen en begrijpen van ziektebeelden die kwetsbaarheid en verward gedrag bij mensen veroorzaken en de organisatie van zorg voor mensen met verward of onbegrepen gedrag (landelijke wet- en regelgeving, die regio’s of gemeenten verder zelf invullen). De kennisbundel ondersteunt zo professionals in de organisatie van zorg in eigen wijk of buurt en biedt handvatten om samen te werken met zowel formele als informele zorgverleners. Ook komt gedrag aan de orde: het gedrag van verwarde mensen maar vooral ook de reacties van de zorgprofessional zelf.

De kennisbundel is ontwikkeld door Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde, Hogeschool Rotterdam, Laurens, Movisie en Vilans. In het project Verward in de wijk werkten zij samen om de zorg voor verwarde mensen inhoudelijk te versterken. De kennisbundel is één van de resultaten.

Ervaringen doorgeven?

Je kunt je ervaringen op twee manieren met ons delen:

  • Mail jouw feedback over de kennisbundel naar Tamara Streng (t.streng@vilans.nl)
  • Neem deel aan de bijeenkomst over ‘Verward gedrag in de wijk’ in het voorjaar van 2019. Tijdens deze bijeenkomst wisselen deelnemers ervaringen uit en evalueren zij het gebruik van de kennisbundel. Wil je meedoen? Neem dan ook dan per mail contact op met Tamara Streng.