DIAMANT werkt aan identiteit en participatie moslimjongeren

Interventie van SIPI versterkt en overdraagbaar gemaakt

Kennisplatform Inclusief Samenleven beschreef begin 2016 dertien praktijkvoorbeelden die in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. Zes van deze interventies zijn nu versterkt en overdraagbaar gemaakt waardoor ook andere organisaties of gemeenten ermee aan de slag kunnen. Een van die interventies is DIAMANT van stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI). Dit is één van de bestaande methoden om de identiteit van jongeren te versterken.

Deze methode helpt islamitische jongeren die door identiteitsconflicten een verhoogd risico hebben op delinquentie en radicalisering. Doel is het wegnemen van de voedingsbodem door risicofactoren voor radicalisering zoals gevoelens van achterstelling en discriminatie, problemen met de multipele identiteit en zingeving, de (generatie)kloof met de ouders, sociale isolatie en loyaliteitsconflicten te reduceren.  

Lees verder op KIS.nl