Direct van start met extramurale begeleiding nieuwe stijl

29 beproefde methoden in kaart gebracht
artikel - 29 januari 2015
Extramurale begeleiding

Voor alle ambtenaren en professionals in zorg en ondersteuning die zich bezighouden met de extramurale begeleiding van (nieuwe) groepen cliënten is er goed nieuws. En wel in de vorm van een overzicht van 29 begeleidingsmethoden. Deze methoden hebben zich in de praktijk al bewezen. Ze zijn multi-toepasbaar, staan helder beschreven en zijn goed te gebruiken in de Wmo 2015. Begeleiding dus volgens beproefd recept!

Of u nu ambtenaar bent, sociaal professional of in de zorg werkt; 1 januari 2015 heeft waarschijnlijk een lange tijd rood omcirkeld in uw (digitale) agenda gestaan. De reden? De overgang van extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo. ‘Zorgen voor’ maakt plaats voor ‘zorgen dat’. Maatwerk doet zijn intrede, meedoen is het credo. Niet het aanbod, maar de vraag staat centraal. Specifieke ondersteuning? Waar nodig. Generieke oplossingen? Graag!

Veranderen oké, maar hoe?

Een andere manier van werken en een omslag in denken zijn dus nodig. De vraag is: hoe? Hoe ondersteun je als gemeente verschillende (nieuwe) groepen - vaak kwetsbare - mensen in hun eigen kracht? Hoe organiseer je de langdurige ondersteuning van burgers met matige of zelfs zwaardere beperkingen? En wat doe je als aanbieder van begeleiding nu je gevraagd wordt om niet in specifieke doelgroepen te denken? Het wiel opnieuw uitvinden in een uiterste poging ieders participatie te bevorderen? Er verandert al zoveel en er is steeds minder geld. Wat nu?

Begeleiding volgens beproefd recept

De publicatie Begeleiding Nieuwe Stijl biedt gemeenten en zorgaanbieders overzicht en inspiratie van wat er op het gebied van de begeleiding ingezet kan worden. Het is een compact document, gebaseerd op de Verkenning Extramurale Begeleiding die in 2014 verscheen. De publicatie kan goed dienst doen bij het bijstellen van de gecontracteerde zorg en ondersteuning. Handig voor gemeenten bij het (door)ontwikkelen van begeleiding in een integraal ondersteuningsaanbod of bij het maken van afspraken met aanbieders. Ook voor aanbieders van zorg en ondersteuning zijn de methoden meteen toepasbaar, vanwege hun geschiktheid voor meerdere doelgroepen.

Wat heeft de cliënt eraan?

De begeleidingsmethoden hebben hun sporen in de praktijk verdiend. Dat betekent winst voor cliënten. Zij kunnen langer thuis wonen met goede ondersteuning. Zij kunnen meer sturing geven aan hun leven. Alle methoden zetten namelijk het vergroten van de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden centraal.

Toepassing in de praktijk

Het sociaal domein verandert, methoden zijn daardoor ook nooit uitontwikkeld. Zo zal ook de komende jaren blijken of de 29 methoden, in de praktijk van de Wmo 2015, aanpassing vragen. Er ligt een gezamenlijke opgave voor de landelijke en lokale overheid, wetenschap en praktijk om het goede door te ontwikkelen en wat overbodig is geworden overboord te gooien.  Alleen dan houden we zicht op de werkzame bestanddelen van deze methoden. En alleen zo benutten we kennis en ervaring bij het ondersteunen van  kwetsbare mensen.

Bewezen effectief?

Begeleiding Nieuwe Stijl  is gebaseerd op de Verkenning Extramurale Begleiding, geschreven door Meulmeester & Veltman (adviesbureau in zorg en welzijn) in opdracht van Movisie. Beide publicaties zijn ontwikkeld binnen het programma Effectieve Interventies van Movisie. Dit betekent dat de methoden in de publicatie de eerste toets op effectiviteit hebben doorstaan: ze worden op meerdere plaatsen gebruikt, al langer dan één jaar en zijn systematisch beschreven. Het traject naar bewezen effectiviteit is nog in ontwikkeling.