Doe mee met de enquête Stand van zaken sociale (wijk)teams

Veel gemeenten kiezen voor sociale (wijk)teams om een deel van de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vorm te geven. In 2014 heeft Movisie hier onderzoek naar gedaan, in opdracht van de VNG. Nu, 5 jaar later, maken we via een nieuwe enquête de stand van zaken op. Ben jij gemeenteambtenaar? Doe dan mee en vul de enquête in! Dit kan tot en met 8 september 2019.

We onderzoeken zaken als:

  • Zijn er algemene ontwikkelingen in de tijd te constateren?
  • Hebben de sociale (wijk)teams zich verder ontwikkeld; in organisatievorm, aansturing en kwaliteitsbevordering?
  • Of zijn er gemeenten die van deze vorm van ondersteuning zijn afgestapt?

Het doel van de enquête is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en eventuele behoeften aan ondersteuning die spelen rondom sociale (wijk)teams. Zodat we jou als gemeenteambtenaar nog beter kunnen ondersteunen. We presenteren de resultaten begin 2020.  

Oók als jouw gemeente niet met sociale (wijk)teams werkt, vragen we je de enquête in te vullen. We vragen je om de enquête eenmaal per gemeente in te vullen, door de persoon die het beste zicht heeft op de werking van de wijkteams in de gemeente. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en je antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt. 

Open de enquête