Doe mee met De klas van … Drie generaties sociaal werkers aan het woord!

Werk jij op dit moment als sociaal werker – bijvoorbeeld als maatschappelijk werker, sociaal raadslid, jongerenwerker, wijkteammedewerker, ambulant begeleider, schuldhulpverlener of opbouwwerker? En zat je in 1992-1995, 2002-2005 of 2012-2015 in de schoolbanken om sociaal werker te worden? Neem dan deel aan het onderzoek: De klas van… Drie generaties sociaal werkers aan het woord!

Movisie (Radboud Engbersen en Mariël van Pelt) en de Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk van de Universiteit van Humanistiek (Margo Trappenburg) werken samen met twee stagiaires aan een onderzoek met als centrale vraag: ‘Hoe heeft de professie sociaal werk zich door de tijd heen ontwikkeld?' Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de veranderingen en constanten in het beroep van sociaal werker. Deze kennis is van belang om te leren van het verleden, inzicht te krijgen in op welke manier het beroep zich aanpast en meebeweegt met veranderingen in de buitenwereld en hoe de body of knowledge waar het beroep zich op baseert verandert en groeit. Zo krijgen we inzicht in de kern en veerkracht van het beroep en de beroepsgroep. Deze kennis is van belang voor het versterken van sociaal werk. 

Deelnemers ontvangen het boek 'Beslissen onder hoogspanning'

Wil je meedoen met het onderzoek? Dan ontvang je gratis het boek Beslissen onder hoogspanning. In deze publicatie worden zes praktijksituaties beschreven, variërend van gezinnen met grote problemen tot een dagbesteding waar bezoekers niet met elkaar overweg kunnen, en de wijze waarop professioneel handelen gestalte krijgt.

Achtergrond van het onderzoek

Professionalisering is een belangrijk onderwerp voor het sociaal werk en sociaal werkers. De kwaliteit van het werk, maar ook de positie van het beroep en de beroepsgroep zijn van belang voor het zo goed mogelijk kunnen ondersteunen van mensen met sociale problemen en werken aan sociale verandering. Omdat sociaal werkers publieke professionals zijn, is de invloed van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de inhoud van hun werk groot. In de loop van de afgelopen decennia zijn er tal van dit soort ontwikkelingen geweest.

Denk aan de decentralisatie naar de lokale overheid, de opkomst van New Public Management (met de vele verantwoordingseisen) en evidence based werken (bewijsvoering ten aanzien van effectiviteit van interventies) en de discussie over generalist-specialist. Maar ook aan andere problematieken en nieuwe doelgroepen, zoals de toename van eenzaamheid, kwetsbare ouderen en sociale ongelijkheid. Tegelijkertijd staat nog steeds centraal: gerichtheid op welzijn en kwaliteit van leven en de wisselwerking tussen de mens(en) enen hun omgeving.

Dit roept de vraag op in welke mate het beroep meebeweegt en verandert als gevolg van invloeden van buitenaf, maar wat ook door de loop der jaren hetzelfde is gebleven. Vandaar dit onderzoek.

Wat vragen we concreet

  • Je bent in één van de bovengenoemde periodes opgeleid tot sociaal werker en werkt moment als sociaal werker (hierbij vatten we sociaal werk dus breed op).
  • Je vindt het leuk en belangrijk om deel te nemen aan het onderzoek.
  • Je bent op korte termijn beschikbaar voor een individueel (telefonisch / online) interview van ongeveer 1 uur. Optioneel: deelname aan een focusgroep met verschillende generaties sociaal werkers.      

Wat levert het op: een portret van jouw generatie sociaal werkers en inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen jouw generatie professionals en twee andere generaties. Kennis waarmee we het mooie beroep sociaal werk kunnen versterken.

Meer weten en/of aanmelden?

Heb je belangstelling? Stuur een mail naar Erik Leeuwis (e.leeuwis@movisie.nl) o.v.v. De klas van. Stuur ook je adresgegevens mee als je het boek 'Beslissen onder hoogspanning' thuis gestuurd wilt krijgen. Heb je vragen? Neem contact op met Mariël van Pelt (m.vanpelt@movisie.nl, 06 55 44 06 38).