Door de bril van… een klantmanager Wmo

‘Als klantmanager Wmo kom je veel mantelzorgers tegen. Door dit project zijn we ons nog meer bewust geworden van mantelzorgers.’ Jacqueline Postulart is al geruime tijd werkzaam in de wereld van de Wmo. Sinds 2020 werkt ze als klantmanager Wmo bij Servicecentrum MER voor de gemeente Maasgouw. Begin dit jaar zijn ze hier gestart met de praktijkversneller van het programma In voor mantelzorg-thuis. Zij storten zich dit jaar op het vraagstuk: hoe kunnen we mantelzorgers bereiken en hun veerkracht versterken? In de serie ‘Door de bril van’ vragen we mensen wat hen drijft om mee te doen aan In voor mantelzorg-thuis.

Als klantmanager Wmo voert Jacqueline Postulart keukentafelgesprekken met mensen die meldingen indienen. ‘We gaan in gesprek met de mensen, denken mee over oplossingen en verstrekken maatwerkvoorzieningen.’ Daarnaast maakt ze onderdeel uit van het sociaal wijkteam, waar mensen zich kunnen melden met vragen over o.a. gezondheid, ondersteuning, zorg en financiën. Het is een divers team van onder andere maatschappelijk werkers, MEE-medewerkers, Ondersteuners van Mantelzorgers en vrijwilligers, medewerkers Thuiszorg, medewerkers Centrum Jeugd en gezin en schuldhulpverleners. Gezamenlijk pakken zij verschillende casussen op. ‘Door met elkaar een team te vormen hebben we korte lijntjes met verschillende disciplines en kunnen we mensen vanuit verschillende invalshoeken helpen.’ Ook sluit Postulart aan bij multidisciplinaire overleggen met huisartsen, waar ook casussen besproken worden. 

Waarom doe je mee aan de praktijkversneller? 

‘Ik heb zelf ook mantelzorg verleend aan mijn ouders. Mijn vader woonde langere tijd in een instelling omdat hij dementerend was. Mijn moeder woonde nog alleen thuis, maar begon ook te dementeren. Een paar keer per week was ik daar, hielp ik met de boodschappen, regelde zorgtaken en nam haar mee op uitstapjes. Toen ze uiteindelijk opgenomen werd in een verpleeghuis ging ik nog steeds meerdere keren per week langs. Bijvoorbeeld om mee te doen aan activiteiten als schilderen. Aan de ene kant is mantelzorg heel positief, je haalt er voldoening uit, je kunt echt iets betekenen voor een naaste. Maar het was aan de andere kant ook best zwaar, zeker in combinatie met mijn fulltime baan en gezin. Achteraf gezien ben ik ontzettend blij en trots dat ik het gedaan heb! Omdat ik dus weet hoe het voelt om mantelzorger te zijn, wil ik andere mantelzorgers graag helpen en ondersteunen.’ 

Met wie werk je nu samen? Wat gaat daarin goed?  

‘Ik werk samen met een mantelzorgondersteuner en een MEE-medewerker voor de praktijkversneller. Met z’n drieën zijn we onderdeel van het sociaal wijkteam, waar we onlangs mee hebben vergaderd. Tijdens deze bijeenkomst hebben we veel aandacht besteed aan het thema mantelzorg. We zijn heel blij met de samenwerking binnen dit wijkteam. Als ik als klantmanager Wmo een keukentafelgesprek voer en zie dat er daar nog veel meer aan de hand is, bijvoorbeeld financiële problemen of overbelasting van een mantelzorger, dan kan ik dat ook binnen het team bespreken. Zo kunnen we mensen breed ondersteunen.’ 

Wat gaat minder goed? 

‘Binnen het sociaal wijkteam verloopt de samenwerking heel goed. Om mee te denken over de praktijkversneller hebben we ook mantelzorgers en een praktijkondersteuner gevraagd. Dat is helaas niet gelukt, de tijd ontbreekt.  Dat vind ik jammer. Want met hoe meer mensen je hierbij betrokken bent, des te beter kun je mantelzorgers helpen.’ 

Met wie zou je meer willen samenwerken? 

‘Binnen het wijkteam hebben we het onderwerp mantelzorg nu goed onder de aandacht gebracht. De komende tijd willen we meer focussen op het betrekken van externe partners, zoals huisartsen, medewerkers GGZ. Zo willen we flyers maken om bijvoorbeeld bij vrijwilligersorganisaties te verspreiden. Zo vestigen we aandacht op mantelzorgers en hopen we hen beter te bereiken.’ Daarnaast denkt Postulart ook aan de jonge mantelzorgers binnen de gemeente: ‘Samenwerken met scholen en sportverenigingen zou ook mooi zijn, om die groep mantelzorgers te bereiken.’   

Wat is jouw droombeeld voor mantelzorgondersteuning, jouw ideaal? 

‘Het ideaal is dat iedere mantelzorger lekker in z’n vel zit. Dat een ze goede balans hebben tussen mantelzorgen en hun eigen werkzaamheden. En dat we de mantelzorgers in beeld hebben en hen kunnen ondersteunen wanneer dat nodig is, zodat ze op een positieve manier kunnen blijven mantelzorgen. Daarom is het zo mooi om aan dit project mee te doen en te werken aan het in beeld brengen van mantelzorgers.’