Drie partijen, drie verantwoordelijkheden

artikel - 8 februari 2012
Afbeelding bij Drie partijen, drie verantwoordelijkheden

In de decentralisatie zijn meerdere actoren aan zet: gemeenten, aanbieders en burgers/cliënten. In de verschillende fasen worden verschillende activiteiten ondernomen, worden verschillende instrumenten ingezet en nemen partijen wisselende rollen in.

De rollen van gemeente en aanbieders wisselen van gelijkwaardige samenwerking in de fase van beleidsvorming tot die van opdrachtgever en opdrachtnemer in de fase van afspraken maken en contractering. De rol van burgers/cliënten varieert van agendasetting in de beleidsvorming, tot gebruiker of cocreator in de uitvoeringsfase. Het proces van decentralisatie roept voor alledrie de partijen vragen op. Het adviesaanbod van MOVISIE helpt u bij het maken van keuzes en bij het vinden van antwoorden.

Gemeente

In het uitgangspunt van de decentralisatie legt de gemeente de verbinding met andere Wmovoorzieningen en gemeentelijke domeinen. Dit geeft de mogelijkheid om de participatie en zelfredzaamheid integraal en levensbreed te ondersteunen. De aanpak hiervan vraagt om keuzes: Wat gaat u als gemeenten individueel of collectief aanbieden? Met welke met aanbieders gaat u in zee? Wanneer werkt u met aanbesteding en wanneer met subsidies?

Aanbieders

Aanbieders moeten vanuit de transitie een pakket gaan aanbieden waarbij de participatie van de cliënt centraal staat. Hoe vertaalt u deze uitgangspunten naar uw aanbod? Hoe gaat u samenwerken in het lokaal aanbieden van vernieuwende arrangementen? Wanneer betrekt u cliënten en vrijwilligers? Wat betekent dit voor de competenties van uw professionals? Hoe maakt u het aanbod transparant? Hoe bedient u meerdere gemeenten?

Cliënten

De vitale burger moet meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid tonen voor steun aan de kwetsbare mensen in zijn leefomgeving. Hoe geeft u dit vorm? Waar speelt aanbodverlegenheid een rol? De kwetsbare burger moet de omslag maken van claimgericht, naar meedenken over haalbare oplossingen vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Waar speelt vraagverlegenheid een rol? Waar zet je vrijwilligers in ter ondersteuning van kwetsbare burgers? Welke rol vraagt dit van cliënten- en Wmo-raden?

Regionale 3D-Doe-Dagen

Op 12, 16 en 19 april vinden de 3D- doe-dagen plaats. Deze dagen zijn speciaal bedoeld voor beleidsmakers, uitvoerders en belangenbehartigers bij gemeenten, aanbieders, clientenorganisaties, Wmo-raden en clienten zelf. U gaat concreet aan de slag met de decentralisaties door middel van workshops en handvatten. Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl/3ddd en meld u aan.

Reacties

Reageer op dit artikel

13 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.